Türk Milletinin Geleceği Türkçenin Geleceğidir

Türk Dilinin Tarihi Dönemleri ve Geleceği konulu bir konferans düzenlendi. Fen Edebiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Kürşat Efe tarafından verilen konferansta Türkçenin dünü bugünü yarını masya yatırıldı.

Türk Milletinin Geleceği Türkçenin Geleceğidir 01

Türk dilinin yazı dili öncesi döneminin genellikle Altay dilleri ve Ana Hun dili teorilerine dayandığını kaydeden Dr. Efe; Türk dilinin ilk devri olan Altay Devrinin Türk-MoğoL Dil Birliği de denilen bir devir olduğunu ve bu devre ilişkin çok fazla bilginin olmadığını söyledi.

En Eski Türkçe döneminde ise Ana Altaycanın Doğu ve Batı Altayca olarak iki kola ayrıldığı, bu dönemde Türk-Çuvaş dil olduğunu kaydeden Efe; bu devrin yaklaşık olarak MÖ sekiz binli yıllara denk geldiğini belirtti.

MS ikinci yüzyıla kadar gelen dönem itibariyle bazı komşu milletlerin dillerinden Türkçeye ait malzeme tespit edilebildiğini söyleyen Efe; bu dönemlerde Türk dilinin tarihî gelişimininin metinlerle takip edilmeye başlandığınıifade etti.

Türk Milletinin Geleceği Türkçenin Geleceğidir 02

Sümerce Türkçe ilişkisine de değinen Efe, ‘’Sümerce ve Türkçede 168 ortak kelime vardır. Türklerin en az MÖ Türkiye’nin doğu bölgesinde bulunduğu 3500’lerde  tespit edilmiştir. Türk dilinin zamanımızdan 5500 yıl önce bağımsız ve iki kollu bir dil olarak varlığı ispatlanmıştır.’’ dedi.

Harf inkılabına da değinen Dr. Efe; ‘’Harf inkılâbı veya yazı inkılâbı diye adlandırdığımız bu inkılâp, Arap alfabesi yerine Lâtin alfabesi temelindeki millî bir Türk alfabesini geçerli kılan bir değişimin ifadesidir. Bu inkılâp 1928 yılının 8-9 Ağustos gecesinde, Atatürk'ün Sarayburnu Parkından halka yaptığı bir konuşma ile müjdelenmiş ve bir iki ay içinde gerekli ön çalışmalar tamamlanarak 1 Kasım 1928 tarihinde, 1353 sayılı kanunla TBMM'nin onayından geçmiş ve yürürlüğe girmiştir.’’ ifadelerini kullandı.

Türkçenin tarihi süreçlerinin konuşmasında ayrıntılı olarak anlatan Efe; Türk millettinin geleceğinin Türkçenin geleceği olduğunu kaydetti.

Türkçenin kullanımına önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Efe; ‘’Dilimizin önündeki en önemli engellerden biri sosyal medya sitelerindeki Türkçenin kullanımı. Bir diğeri ise yabancı kelimelerin istilası. Bilhassa Türkçeyi kamuya açık alanda kullanan ticaret erbabı vatandaşlarımızın daha dikkatli olmasını istiyoruz. Öte yandan belediyelere çok büyük iş düşüyor. Belediyelerimizin meclislerinde alacakları kararlar doğrultusunda herhangi bir şehirde, herhangi bir yerleşim yerinde açılacak bir ticaret yerinin, ticaret merkezinin isminin Türkçeden başka bir dil ile olamayacağı şeklinde alacakları bir karar Türkçeye tehdit olan durumları bertaraf edecektir.’’ ifadelerini kullandı.

Dünyadaki yetmiş ülke arasında yedi ile on beş yaş arasındaki çocuklar üzerindeki yapılan araştırmaya göre, Türkiye’nin, Türkçe bir metni okuyup anlamada 50. sırada olduğunu belirten Efe; sosyal medya dilinin, kitap okumamanın ve dildeki erozyonun bir süre sonra gençlerde dil bilincinin tümüyle kaybolmasına yol açacacağını ve bunun çok tehlikeli olduğunu söyledi.

Türk milletinin bir bütünlük içinde yaşamasının ortak duygu, değer ve ortak gelecek ideallerine bağlı olduğunu kaydeden Efe; bu ortaklıktaki en güçlü yapıştırıcının ise resmi ve eğitim dilimiz olan Türkçe olduğunu kaydetti.

Türk Milletinin Geleceği Türkçenin Geleceğidir 03

Program sonunda Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Kemal Polat; Dr. Kürşat Efe ‘ye katkılarından dolayı teşekkür ederek fidan dikme sertifikaı takdim etti.

Türk Milletinin Geleceği Türkçenin Geleceğidir 04

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü