Tarihi Perspektiften Ortadoğu'nun Güvenlik Sorunları Konferansı Düzenlendi