Stratejik Plan Hazırlıkları

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi hükümleri doğrultusunda Stratejik Planlama Ekibi tarafından 2020-2024 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı oluşturulmuştur.

Stratejik planlamanın başarısı ancak üniversitenin tüm çalışanlarının planı sahiplenmesiyle mümkündür. Bu anlayış çerçevesinde çalışmalar üst düzeyde sahiplenilmiş olup, her türlü destek ve yönlendirme üst yönetim tarafından sağlanacak ve stratejik planlama sürecinin her aşamasında çalışmaların takibi yapılacaktır. Üniversitemiz 2020-2024 Dönemi Üçüncü Stratejik Planı’nın hazırlık sürecinde, başta Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibi olmak üzere, birim amirleri ile tüm akademik ve idari personelin aktif ve katılımcı bir tarzda yer almasını önemle rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

 Prof. Dr. Metin ORBAY

Rektör

                                                                                                                                

                                                                                                                      

Stratejik Plan Hazırlık Programı İçin Tıklayınız.