Sağlık Bilimleri Öğrenme Şenliğinde

‘Her An ve Her Fırsatta Öğrenme’ sloganıyla başlatılan ‘Yaşam Boyu Öğrenme Şenliği'nde üniversitemizi temsilen Sağlık Bilimleri Fakültemiz de bir stant açtı. Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Öğrenme Şenliği Projesi kapsamında düzenlenen şenlik Amasya Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirildi. Şenlikte stant açan kurumlar ziyaretçileri bilim, sanat, kültür, sağlık gibi konuları kapsayan birçok alanda bilgilendirdi.

Sağlık Bilimleri Fakültemiz tarafından açılan stantta Doktor Öğretim Üyeleri Nurhan Doğan, Gamze Fışkın, Safiye Temel ile Araştırma Görevlileri Gözde Yıldız Daş Geçim, İbrahim Topuz ve Betül Uzun doğru nefes alma teknikleri, sağlıklı beslenme, fiziksel egzersiz ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları, stresle baş etme, sigara ve zararları, kanserden korunma ve tarama yöntemleri, kadın ve üreme sağlığı konuları hakkında vatandaşları bilgilendirdiler.

1 (1) (3)

Şenliğe katılıp vatandaşları bilgilendirmekten dolayı son derece mutlu olduklarını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Nurhan Doğan;“İnsanların kendi sağlıklarını belirleyen bileşenler üzerindeki kontrollerini arttırmaları toplumun sağlık düzeylerinde de yükseltmeyle sonuçlanacaktır. Yaşam boyu sağlık ya da sağlıklı yaşam kültürü, toplumda herkes tarafından içselleştirilmesi ve uygulanması gereken bir yaşam şeklidir. Bu gelişimi sağlamak için yapılacak en güzel yaklaşım sağlıklı yaşam tarzını benimsetmek, varsa yanlış davranışlar onları değiştirmektir. Amacımızın sağlıklı bir toplum ve nesil olmasından dolayı, sağlığın geliştirilmesi, hastalıklardan korunma ve kişilerin sağlık durumunun saptanması yönünde çalışmalar yapılması gerekmektedir. Davranış değişimi anlık bir süreç değildir ancak bu gibi etkinliklerle toplumun farkındalığı artırılarak, sağlıkta gelişmeler sürdürülebilecektir. Bu amaçla bizlerde Yaşam Boyu Öğrenme Şenliği'ne doğru nefes alma teknikleri, sağlıklı beslenme, fiziksel egzersiz ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları, stresle baş etme, sigara ve zararları, kanserden korunma ve tarama yöntemleri gibi sağlıkla ilgili bilgiler vererek katkıda bulunmak istedik. Bu denli anlamlı ve güzel bir etkinlikte bizlerin toplumun her kesimiyle buluşmamızı sağlayan Amasya Valiliği, halk eğitim müdürlüğü ve ASO Müdürlüğü'ne, her türlü bilimsel aktivitemizde bizden desteğini esirgemeyen Amasya Üniversitesi Rektörlüğü ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına, etkinliğe değerli katkılarıyla destek olan meslektaşlarıma teşekkür ederim.’’ dedi.

1 (2) (2)

Dr. Öğr. Üyesi Gamze Fışkın ise "Ülkemiz popülasyonunun yarıya yakınını oluşturan kadınlarımız gerek biyolojik gerek psikososyal açıdan erkek popülasyonuna oranla daha fazla risk altındadır. Bu açıdan kadınların doğumundan ölümüne kadar olan tüm yaşam dönemlerinin bir bütün olarak değerlendirilmesinin yanında sosyal, ruhsal ve fiziksel anlamda sağlıklı olmasının sağlanması, aynı oranda sağlık hizmetleri olanaklarına sahip olmaları ve toplumda etkin bireyler olabilmelerini sağlayacak gerekli unsurların da titizlikle ele alınması gereklidir. Geleneksel yaklaşıma sahip gelişmekte olan ülkelerde kadının sadece doğurganlık dönemine odaklanmış olmaları adölesanlar, menopoz-menopoz sonrası dönemdeki kadınlar ve yaşlı kadınların ihmal edilen gruplar arasına girmesine neden olmaktadır. Ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre farklı boyutlarda yaşanan kadın sağlığına ait sorunlar evrenseldir ve küresel şekilde ele alınmalıdır. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin kadın sağlığı parametreleri ve kadının toplumsal statüsüyle hatta kadının statüsü ile üreme sağlığı arasında da doğrudan bir ilişki olduğu unutulmamalıdır. Sağlıklı kadın; sağlıklı bebek, sağlıklı aile ve sağlıklı bir toplum demektir. Bu açıdan kadının yaşam evreleri arasında eşsiz deneyimler yaşayacağı doğurganlık çağının da sağlıklı şekilde sürdürülmesi önemlidir. Bu döneme ait optimal sağlıklılık durumunu ifade etmek için üreme sağlığı terimi kullanılır. Üreme sağlığı; zararlı geleneksel uygulamalardan kaçınma, adölesan cinselliği, istenmeyen gebelikler ve sağlıksız düşükleri önleme, anne ölümlerini engelleme, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı tedbirler, üreme organları kanserleri, organ sarkmaları (prolapsuslar) ve cinsiyet temelli şiddetle ilgili tüm konuları bünyesinde barındırır. Bu amaçla standımızda kadın sağlığını korumaya yönelik davranışlar, güvenli cinsellik eğitimi, gebeliğin oluşumu ve istenmeyen gebeliklerden korunma yolları, kansere yönelik tarama yöntemleri, kendine kendine meme ve vulva muayeneleri, organ sarkması ve idrar kaçırmaya yönelik kegel egzersizleri hakkında açıklayıcı bilgiler verilmiştir. Halkımızın bu konuyu eskisi kadar bir tabu olarak görmekten vazgeçtiği hala ufak çekinceleri olsa da bu eğitimlere göstermiş olduğu alakadan ötürü son derece memnunuz." cümlelerini kaydetti.

1 (2) (3)

Arş. Gör. Gözde Yıldız Daş Geçim ‘Öğrenme Şenliği’ne gönüllü olarak katıldıklarını ifade ederek ziyaretçilere Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve KETEM gibi sağlık kuruluşlarından kimlerin, nasıl ve ne zaman yararlanacakları konusunda bilgilendirme yaptıklarını belirtti.

Kendi kendine meme muayenesi yöntemi ile ilgili detayları kadın ziyaretçilere, demonstrasyon (göstererek yapma) yöntemi ile anlattıklarını kaydeden Daş Geçim; kanserde erken teşhisin önemine bir kez daha dikkat çekti.

Öğrenme şenliği kapsamında; okul çağındaki çocuklara diş fırçalama, beslenme, hijyen ve preadölesan döneme ilişkin bilgiler; yetişkin bireylere ise cinsel sağlık/üreme sağlığı, sigara bırakma, obezite ve kansere ilişkin taramalar konusunda danışmanlık hizmeti verdiklerini ifade eden  Arş. Gör. İbrahim Topuz ‘’Hazırladığımız bilgilendirici görsel sunumlarla halkı şenlik alanına davet ederek ihtiyaçları doğrultusunda veya merak ettikleri konularda açıklamalarda bulunduk ve ilgili kurumlara (hastane, ASM, KETEM) yönlendirdik. Sigara kullanımı, obezite ve kanserlerin yaygınlaştığı günümüz toplumunda bu tür etkinliklerle daha fazla bireye ulaşarak, toplum sağlığını yükseltmek tek amacımız olmalıdır. Bu amaçla düzenlenen etkinliğe katılmaktan gurur duyuyor, etkinliğe destek veren ve katılan bütün hocalarıma, değerli katılımcılara teşekkür ediyorum.’’ dedi.

1 (4) (1)

Arş. Gör. Betül Uzun ise ‘’Şenlik kapsamında bize ayrılan stantta öğrencilerimizle birlikte hazırladığımız maketleri ve broşürleri sergileyerek, standımızı ziyaret eden gençlere, sigaranın zararları, yeterli ve dengeli beslenme, hareketli yaşam konularında; yetişkinlere ise kendi kendine meme muayenesi, rahim ağzı kanseri taraması, kendi kendine testis muayenesi, prostat kanseri taraması ve aile planlaması konularında danışmanlık hizmeti verdik. Halkı bilinçlendirerek toplum sağlığını yükseltmek adına yürütülen bu tür etkinliklerin daha fazla sayıda yapılması ve desteklenmesini umut ediyor, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen bütün hocalarıma ve meslektaşlarıma teşekkür ediyorum.’’ ifadelerini kullandı.

1 (3) (2)

Üniversitemiz standını vatandaşlarımızın yanı sıra Amasya Valisi Dr. Osman Varol’un eşi Funda Varol ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Arzu Cansaran da ziyaret etti.

 

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü