Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Programı Açılıyor

Yükseköğretim Yürütme Kurulunca üniversitemiz Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği programı açılmasına karar verildi.

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Programı

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hasan Tanak; “Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği programı, kamu ve özel sağlık kurumları, sigorta şirketleri, sosyal güvenlik kurumları, ilaç ve tıbbî sarf malzeme şirketleri, sağlık alanındaki bilgi/bilişim şirketleri başta olmak üzere birçok kurum, kuruluş ve işletmelerde sorumluluk üstlenebilecek nitelikli ara eleman yetiştirmeyi amaçlayan, iki yıldan (dört yarıyıl) oluşan bir yükseköğretim ön lisans programıdır.

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı değişim ve gelişmeler sağlık hizmetleri sektörünü de önemli ölçüde etkilemiştir. Sağlık hizmetlerinin karmaşık yapısı gereği bilişim teknolojilerine bağımlılığı sürekli artmakta ve sağlık hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar için bilişim teknolojileri sistemleri ve bu sistemleri hazırlayan, kullanan bireyler zaruri ihtiyaç haline gelmektedir. Bu bağlamda sağlık bilgi sistemleri üzerine temel bilgi ve becerilerle donanımlı yükseköğrenim derecesine sahip teknikerlerin sağlık bilgi sistemleri teknikeri olarak istihdam edilmesinin gerekli olduğu görülmektedir.

Ülkemiz için sağlık bilgi sistemleri teknikerliğinin önümüzdeki yılların en çok kalifiye eleman aranılan alanların başında geleceği açıktır. Ancak ülkemizde beş üniversitede sağlık bilgi sistemleri teknikerliği programı yer almaktadır. Altıncısının Üniversitemizde açılması uygun görülen bu program ile sağlık bilgi sistemleri teknikerliği meslek elemanı ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynayacağımızı düşünüyorum.” dedi.

 

 

Amasya üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü