Sağlık Alanında Lisansüstü Dönem

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Moleküler Tıp ile Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans Programlarının kurulmasına Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onay verildi.

Sağlık Alanında Lisansüstü Dönem 02

Üniversitemizin sağlık alanında akademik ve fiziksel yatırımlara önem verdiğini kaydeden Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay; son birkaç yıl içerisinde sağlık alanında önemli adımlar atıldığı ifade etti.

Orbay; “Tıp Fakültemizin akademik kadroları her geçen gün artmakta, buna bağlı olarak Üniversitemiz Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde birçok ameliyat gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesindeki hemşirelik ve ebelik programlarımız, Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzda da pek çok program aktiftir. Beden Eğitimi ve Spor Bölümümüz de yine sağlıkla ilişkili bir programımızdır. Kısa süre önce kurduğumuz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde iki ayrı yüksek lisans programının açılmasına Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından gerekli onay verildi, ilgililere teşekkür ediyoruz. Lisansüstü eğitim, öğrenciye araştırma yaparak bilgiye erişme, bu bilgileri değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazandırma gayretidir. Bu bağlamda sağlık bilimleri alanında bilimsel düşünceyi ön planda tutan, bilime ve teknolojiye katkıda bulunma gayreti içerisinde olan bilim insanı ve uzmanlar yetiştirme heyecanını yaşıyoruz. Biyolog, eczacı, diş hekimi, veteriner, moleküler biyoloji ve genetik, biyoteknoloji gibi lisans bölümlerinden mezun olanlar Moleküler Tıp Yüksek Lisans Programına, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanından lisans düzeyinde mezun olanlar ise Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans programına başvuruda bulunabilirler. Enstitümüzün yüksek lisans yaparak kendini geliştirmek isteyen alan mezunlarına önemli katkılar sunmasını bekliyoruz. Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir eğitim kurumu olma yolunda çalışmalarımız aralıksız devam edecektir.” dedi.

Yükseköğretim alanındaki en önemli sürecin lisansüstü eğitim olduğunun altını çizen Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Şevket Kandemir, “Enstitümüz bünyesinde Moleküler Tıp ile Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans Programlarının kurulmasına Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onay verildi. Beden eğitimi ve spor bilimi, son yıllarda toplumunun ihtiyaçlarına paralel olarak önemi artan ve lisansüstü eğitim-öğretim açısından da yoğun talep gören bir alan. Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans Programı, bütünleşik bir eğitimi öngören “Spor Bilimleri” lisans düzeyi çalışmalarının üstüne; bilimsel düşünme boyutunu yakalamayı, alan birikimlerini sentezleyerek yöntem oluşturmayı ve her tür teknik konuda uzmanlık düzeyinde yetkinlik kazanmayı amaçlayan inter-disipliner bir programdır. Program; Beden eğitimi ve spor bilimleri alanında, kuramsal ve uygulamalı bilgilerle donanmış, güncel teknoloji ile yoğrulmuş, çağın toplumsal ve bireysel değerlerin bilincinde, ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkı yapabilecek, alanında yetkin spor bilimcileri yetiştirmeyi öngörmektedir.

Moleküler Tıp yüksek lisans programı ise, öğrencilerine hastalıkların temel mekanizmalarını irdeleme, yorum yapabilme ve bağımsız olarak araştırma yapabilme yeteneği kazanmak amacıylaoluşturulmuş multidisipliner bir bilim alanıdır. Program, gelişen teknolojinin de yardımıyla, farklı protein yapı ve fonksiyonları, gen dizilimleri, enzimatik inhibisyon mekanizmaları ile hastalıkların moleküler mekanizmalarının ve tedaviye yönelik yeni hipotezlerin kurulmasına yardımcı olmak üzere kurgulanmıştır. Bu programda; farklı uygulama alanlarında çalışabilecek bilgi ve beceriler ile donatılmış, etik değerlere sahip, çağdaş bilim insanları yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütülecektir.

Lisans eğitiminden sonra, kendi kapasitesini zorlamaya, yenilenmeye, düşünmeye, araştırma yapmaya kendini hazır hisseden gençlerimizi Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan yüksek lisans programlarına davet ediyoruz.” cümlelerini kaydetti.

 

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü