ÖYP Araştırma Görevlilerinin Dikkatine !

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 50. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi statüsünde bulunan Araştırma Görevlilerinin; 18.05.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7143 Sayılı Kanunun Madde 15 (Geçici madde 78) gereğince 33. maddenin (a) fıkrasına göre atanmak isteyenlere ait örnek dilekçe ektedir.

Not : 18.05.2018 tarihinden itibaren 1 ay içerisinde şahsen müracaat edilmesi gerekmektedir. Bu duyuru tebligat niteliğinde olup ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.