Öğretmen Toplumu Şekillendirendir

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü tarafından ‘Cumhuriyet Döneminde Öğretmen Yetiştirme Modelleri’’ başlıklı bir konferans gerçekleştirildi. Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kılınç’ın konuşmacı olduğu programda öğretmen modelinin dünü, bugünü ve geleceğini katılımcılarla paylaşıldı.

Öğretmen Toplumu Şekillendirendir 01

Batılı manada öğretmen yetiştirmede 170 yıllık bir mazimiz olduğunu söyleyen Dr. Kılınç; öğretmenin toplumu şekillendirmek, meslek sahibi ve lider yapmak gibi misyonları olduğunu kaydetti.

Eğitimin sürekli ve değişen bir olgu olduğunu belirten Kılınç; dünyada çeşitli eğitim modelleri olduğunu ama hiçbir modelin öğretmeninin özünü geçemeyeceğini söyledi.

Cumhuriyet dönemi öğretmen modelinin, Selçuklu ve Osmanlı’nın kültürel birikiminden yararlandığını belirten Kılınç; 1851 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Ahmet Cevdet Paşa tarafından yayınlanan Eğitim Nizamnamesinin günümüzün modern eğitim modeline ışık tutuğunu ifade etti.

Bu nizamnamede; öğretmenliğe öğretmenlikten mezun olanlar alınacak, sınıflar yirmi kişiyi geçmeyecek, öğretmen başka işlerde çalışmasın, kendini eğitime adasın diye dolgun maaş verilecek, atanıncaya kadar geçici görevlendirilecek gibi uygulamalar olduğunu kaydeden Kılınç; bu uygulamaların geliştirilerek Cumhuriyet eğitim modellerinde de uygulandığını kaydetti.

Kılınç; "Cumhuriyet döneminde Başöğretmen Mustafa Kemal'in şu sözü önemlidir: ‘Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.’ Bu anlayışla Cumhuriyet döneminde öğretmen yetiştirilmesine ayrı bir önem verilmiştir.’’ dedi.

Öğretmen Toplumu Şekillendirendir 02

Cumhuriyet döneminde iki tür öğretmen yetiştirme kaynağı olduğunu kaydeden Kılınç; ‘’Bir tanesi köy çocuklarının derdini anlayan, oralarda daha başarılı olacak bir köy öğretmeni modeli; bir tanesi de şehir çocuklarına öğretmen yetiştirme modelidir. Bu dönemde köy okulları için yıllık kırk öğretmen yetişirken; o dönemde köy okullarında kırk bin öğretmen açığı var. Bu gerçekten yola çıkarak o dönem açığı kapatmak için niteliğe bakmadan niceliğe bakarak öğretmen yetiştiriliyor.

Askerliğini çavuş ve onbaşı olarak yapmış ilköğretim mezunu kişilere sekiz aylık bir eğitim verilerek kendi köylerinde öğretmen olarak görevlendiriliyor. Bu modele ‘eğitmen sistemi’ deniliyor. Sistemin mimarı bizzat Atatürk’tür. Eğitmenler sistemi 1930’lardan 1946’ya kadar o dönemin şartlarına göre başarıyla devam etmiştir.’’ cümlelerini kaydetti.

Teorik ve uygulamayı bir arada götüren öğretmen modelinin başarıya ulaşacağını kaydeden Dr. Kılınç; 1940’larda açılan Köy Enstitülerinin de torik ve uygulamayı bir arada götürme bağlamında başarılı olduğunu belirtti.

Günümüzde öğretmen yetiştirme modelinin yeniden şekillendiğini kaydeden Kılınç; bu noktada Millî Eğitim Bakanlığını çalışmaları olduğunu söyledi. Bakanlığın eğitimde evrensel düzeye ulaşmayı hedeflediğini ifade eden Kılınç; kaliteli öğretmen olabilmenin şartlarını da şöyle sıraladı.

‘’Kaliteli öğretmen olmak için belli hedeflere sahip olunmalı, hedefi olmazsa o öğretmen başarılı olamaz. Öğretmen amacının bilincinde olmalı. Öğretmen mesleğinde yaşadığı sıkıntılara rağmen büyük resmi görmeli ve ülkenin geleceği için nesiller yetiştirdiğini unutmamalıdır. Yaptığı takdir edilemezse öğretmenlikte soğumamalı; öğrenciyi dinlemeyi bilmeli, bütün öğrencilere sevip mümkün olduğu kadar pozitif olamaya çalışmalı. Öğretmen öğrencilerine inanmalı. Öğretmen nasıl risk alacağını bilmeli ve alacağı risk eğitime uygun olmalı.  Öğretmen istikrarlıdır, ilham vericidir, tavsiye almaktan çekinmez. Öğretmen tatlı sert olmalı. Öğretmen, öğrenci, aile iş birliği içinde olmalı; işimizden keyif almalıyız, öğrenci sürekli ders istemez eğlence de ister; bunları da yeri ve zamanında öğrenciye sunmalıyız.’’

Dr. Kılınç ‘’Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutlayacağımız bu günlerde gelenekleriyle barışık, yeniliklere açık, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, vatanını milletini seven, etken, üretken, araştıran, sorgulayan bir öğretmemn modeliyle hepinizi selamlıyorum.’’ sözleriyle sunumunu sonlandırdı.   

Öğretmen Toplumu Şekillendirendir 03

Program sonunda Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mustafa Kandemir katkılarından dolayı Kılınç’a teşekkür ederek fidan dikme sertifikası takdim etti.

 

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü