Öğrencilerimizden Kongre Katılımı

13. Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi ‘Dijitalleşen Dünyada Çocuk Olmak’ teması ile 26-28 Nisan 2018 tarihleri arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği son sınıf öğrencilerimiz de kongreye katılarak Araştırma Projesi Dersi kapsamında hazırladıkları çalışmalardan üç tanesini sözlü bildiri olarak başarıyla sundular.

Öğrencilerimizden Kongre Katılımı 01

Öğrencilerimizden; Zeynep Bulcun ve Meral Önder “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Menü Hazırlamaya Yönelik Görüşleri” isimli çalışmalarında; “Okul öncesi dönemde menü hazırlarken karşılaşılan sorunlar, ailelerin beslenme konusundaki bilinçsizliği, çocukların günlük almaları gereken besin ögeleri, çocukların beslenme menüsüne yönelik uyumları, uyumsuzluklarda çözüm yolları olarak alternatif yiyecekler vb. konularında çok önemli bulgulara ulaşmışlardır. Ayrıca çalışmanın sonunda ailelere, okul öncesi öğretmenlerine ve aday öğretmenlere çeşitli önerilerde bulunulmuştur.” ifadelerini kullandılar.

Öğrencilerimizden Kongre Katılımı 02

Öğrencilerimizden; Merve Demir ve İkbal Aslan “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Görüşleri (Amasya İli Örneği)” isimli çalışmalarında; “Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin bilgi, beceri ve tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda, öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine yönelik lisans eğitiminde alınan özel eğitim dersi dışında bir eğitim almadıkları görülmüştür. Kaynaştırmaya yönelik tutumları olumlu olmakla birlikte birçok sorunla karşı karşıya geldiklerini belirtmişlerdir. Sınıfların kalabalık olmasından dolayı kaynaştırılan çocuğa ayrılan zamanın çok az olduğu ve kaynaştırma eğitiminin verimli olmadığını ifade etmişlerdir. Hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarından dolayı Millî Eğitim Bakanlığından öğretmenlere yönelik zorunlu kaynaştırma eğitimi seminerleri yapılması yönünde beklentilerinin olduğu görülmüştür.” cümlelerini kaydettiler.

Öğrencilerimizden Kongre Katılımı 03

Öğrencilerimizden; Simge Gök ve Simge Demir ise “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Montessori Yaklaşımı İle İlgili Görüşleri ” isimli çalışmalarında; “Montessori yaklaşımının uygulanabilirlik konusunda okul öncesi öğretmen adayları genel görüş olarak ülke genelinde uygulanmasının zor olacağı şeklinde görüşünü tespit etmişlerdir. Çalışmada elde edilen önemli bulgulardan biri de okul öncesi öğretmen adaylarının Montessori yaklaşımı hakkında eksik bilgiye sahip olduğudur. Montessori yaklaşımı hakkındaki yanlış ve eksik bilgilerin giderilmesi amacıyla öğretmen adaylarının eğitim sürecinde daha sağlıklı ve eksiksiz bilgi edinebilmeleri sağlanmalıdır. Öğretmen adaylarının alan bilgisini artırabilmek konusunda üniversite kapsamında seminerler ve konferanslar düzenlenebilir. Bunun yanında bilgiyi hazır haliyle edinen bireyler değil; araştırma yapabilen ve gelişime açık öğretmenler yetiştirmek temele alınabilir şeklinde önerilere yer vermişlerdir.”  bilgilerini verdiler.

Öğrencilerimizden Kongre Katılımı 04

Öğrencilere kongrede danışmanlık yapan Doç. Dr. Murat Kurt ‘’Kongreye katılım süreçlerini başarıyla tamamlayarak bildirilerini sunan ve üniversitemizi temsil eden Okul Öncesi Öğretmenliği son sınıf öğrencilerimizi tebrik ediyor başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz.’’ dedi.

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü