Mütercim-Tercümanlık Arapça Bölümü Açılıyor

Mütercim-Tercümanlık Arapça Bölümü Açılıyor

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 02.05.2018 tarihli toplantısında Amasya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde Mütercim-Tercümanlık Arapça Bölümünün açılmasına karar verildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Keziban Orbay; “Arapça, dünyada özellikle Arap yarımadasında ve Afrika’da olmak üzere, yirmi altı ülkenin ya tek resmi dili ya da resmi dillerinden birisidir. Günümüzde altmış ülkede konuşulmaktadır. Dünya genelinde en çok konuşulan beşinci dildir ve Birleşmiş Milletlerde kabul edilen altı resmi dilden birisidir. Asya ile Avrupa arasında bir köprü vazifesi gören ülkemizin coğrafi durumu, özellikle Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler sonucu aldığı göçmen sayısı ve Arapça konuşulan ülkelerle son yıllarda kurulan siyasi, ticari, kültürel ve bilimsel iş birliği düşünüldüğünde gerek kamu gerekse özel sektör ihtiyacının karşılanması için uzman çevirmenlerin yetiştirilmesi önem arz etmektedir. Mütercim Tercümanlık Arapça Bölümü, Türkçe ve Arapça dil bilinci gelişmiş; her iki dilin kültürüne ve kurumlarına hâkim; yazma, okuma, anlama ve çevirme konusunda teknik bilgi sahibi; çeviri kuramı, çeviri teknikleri, çeviri uygulamaları, ardıl ve eşzamanlı çeviri alanlarında donanımlı; konferans çevirmenliğinde uygulama deneyimi elde etmiş; fen bilimleri, tıp, siyaset bilimi, sosyal bilimler, hukuk, ekonomi ve tarih gibi alanların terminolojisini bilen; Arapça dışında en az bir yabancı dilde çeviri yapabilecek mütercim-tercümanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Yüksekokulumuz bünyesinde açılan Mütercim Tercümanlık Bölümü bu anlamda Ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacak donanımlı bireylerin yetişmesinde katkı sağlayacaktır. En kısa zamanda gerekli olan öğretim üyelerini tamamlayarak öğrenci alımı için başvuru yapılacaktır.” dedi.

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü