Meslek Yüksekokulları Çift Anadal Programı (ÇAP) Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı