Küresel İklim Değişikliği Konferansı Düzenlendi

Üniversitemiz Şehir Plancıları Kulübü tarafından “Küresel İklim Değişikliği ve Fiziki Mekân Planlaması ve Tasarımı” konulu bir konferans ile “Küresel İklim Değişikliği” sergisi düzenledi.

iklim

İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Atabay ile İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ufuk Fatih Küçükali’nin katılımıyla gerçekleşen konferansta iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan olumsuzlukların insan hayatını sosyal, ekonomik ve kültürel yönden etkilediği belirtilip; bu nedenle yaşanacak sorunların önüne geçilmesi amacıyla küresel ısınma ve iklim değişikliği ile ilgili çalışmaların hızlandırılması gerektiği vurgulandı.

Konuşmacılar bu kapsamda acil olarak alınması gereken önlemleri; doğal kaynak tahribinin önüne geçilmesi amacıyla eğitime önem verilmesi, çevre bilincinin ve ahlakının edinilmesi hususunda yaygın çalışmalar yapılması, iklim değişikliği konusunda politikalar geliştirilmesi, mevcut yasal düzenlemelerin uygulanmasının sağlanması, enerji, su gıda tüketiminde tasarrufun yaygınlaştırılması, yanlış arazi kullanımının önlenmesi, arazi kullanım planlarının bilimsel planlama ilkelerine oturtulması, çevreye dost teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılabilmesi olarak özetlediler.  Konferans soru cevap kısmının ardından son buldu.

Konferans sonrasında Prof. Dr. Semra Atabay danışmanlığında Çevre Mühendisi Metin Karasu ve Şehir Plancı Canan Koca tarafından lisansüstü eğitimleri sırasında hazırlanmış oldukları “Küresel İklim Değişikliği” sergisi gerçekleştirildi. Sergiyi Rektörümüz Prof. Dr. Metin Orbay da ziyaret etti.

iklim 2  

 

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü