Kongreye Katılım

Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneğinin düzenlediği “28. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi” Antalya’da gerçekleştirildi.

Kongreye davetli konuşmacı olarak katılan Hemşirelik Bölümü Başkanı Dr. Öğr.Üyesi Eylem Topbaş, 14. Periton Diyaliz Hemşireliği Kursunda “Periton Eşitleme Testi” oturumunda “Güncel Literatür Çalışmaları ile PET” başlıklı bir konuşma yaptı.

Kongre Katılımı eylem 1

Topbaş konuşmasında periton eşitleme testi sırasında hemşirelerin dikkat etmesi gereken noktalara, periton eşitleme testinin ne zaman ve ne sıklıkla yapılması gerektiğine, test öncesinde peritonda hangi sıvıların olması gerektiğine, testi hangi sıvılarla yapmanın periton diyaliz reçetesini oluştururken avantaj sağlayacağına, peritondan serbest su geçişi ve aquaporin kanallarında sodyumla birlikte su ve solüt geçişlerine, periton membranın ömrünü korumak için hangi solüsyonların kullanılması gerektiğine, işlemi standardize etmek için işlem süresine, işlem esnasında hasta pozisyonuna, Aletli periton diyalizi (APD) ile sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) işlemlerinin periton membranına etkisine, her iki diyaliz yönteminin de PET işlemin standardizasyonunun nasıl sağlanması gerektiğine gibi birçok teknik konuyu anlattı.

Metaanaliz ve randomize kontrollü çalışma sonuçlarına dayanarak yapılması gerekenleri belirtten Topbaş; hemşire ve hekimlerin dikkat etmesi gereken noktalara da değindi.

Kongre Katılımı eylem 2

Çok sayıda katılımcının konuşmasını ilgiyle dinlediğini kaydeden Topbaş; konuşmasını Avrupa Renal Derneği (ERA-EDTA)’nın bilimsel danışma kurul üyesi dünyaca ünlü nefroloji uzmanı Prof. Dr. Raymand T.Krediet’le aynı oturumda yapmış olmaktan dolayı mutlu ve heyecanlı olduğunu belirtti.

Kongrede panel konuşmasının yanı sıra, dört sözlü ve bir poster sunum yapan Dr.Topbaş’ın Öğr. Gör. Gülay BingöL, Öğr.Gör. Öznur Görgen, Hem. Lale Akkaya ve Hem. Nimet Ferahoğlu ile birlikte yaptıkları “Periton Diyalizine Yeni Başlayan Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi” adlı çalışmaları poster sunum ile de üçüncülük ödülü aldı.

Türk Nefroloji Derneğinin 35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen kongrede üç kurs, bir uydu sempozyumu, bir konferans, iki interaktif oturum ve on bir panel düzenlendi.

 

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü