Kalite Yönetim Sistemi Sertifika Eğitimi Verildi

Üniversitemiz Milli Hakimiyet Yerleşkesi konferans salonunda düzenlenen programla ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Sertifika Eğitimi verildi. Yönetim Sistemleri Danışmanı Ali Tayfun Gür tarafından verile eğitimlere üniversitemiz personeli ve öğrencilerimizden katılım oldu.

Yönetim Sistemleri Danışmanı Ali Tayfun Gür, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin temel prensipleri olduğunu ifade ederek bu prensipleri müşteri odaklılık, liderlik, proses yaklaşımı, yönetime sistem yaklaşımı, sürekli iyileştirme ve karar vermede gerçekçi yaklaşım olarak sıraladı.

ISO 9001’in ‘’Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Verilen belgenin adıdır.’’ cümlesiyle tanımlayan Gür; ISO 9001:2008’in ise ‘’ISO 9000 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2008 rakamı, bu revizyonun 2008 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir’’ cümlesiyle tanımladı.

gh

Yönetim Sistemleri Danışmanı Gür, ISO 9001:2008’in faydalarını da sıraladı. Buna göre; ‘’işletmenin piyasa itibarında artış sağlanması; çalışanlarda kalite bilincinin artırılması; pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farlılık sağlanarak rekabet gücünün arttırılması; işletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilmesi; müşteri ve proses odaklı bir yaklaşımın benimsenmesi; müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması, hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanması; girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılabilmesi sistematik yaklaşım ve proses yaklaşımının kavranması; tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması; işletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması; beraber çalışılan firmalara ve müşterilere işletmenin bir kalite yönetim sistemi çerçevesinde yönetildiğini ispatlayarak güven sağlanması; işletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dokümantasyonun (altyapının) oluşturulması geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması; veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi; kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması’’ ISO 9001:2008’in faydaları arasında yer alıyor.

2 gün süren eğitimlerin sonunda katılımcılara katılım belgeleri verildi.

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü