İlahiyat Fakültesi Dekanlığına Vekaleten Prof. Dr. Halil Apaydın Atandı