IECMSA 2017

“6 th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications-IECMSA-2017” konferansı Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de, 15-18 Ağustos tarihleri arasında, gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Metin Orbay’ın onur kurulunda yer aldığı konferansa Güney Kore, Japonya, Sırbistan, Hindistan, Rusya, Kanada gibi çok farklı ülkelerden alanında uzman matematikçiler çağrılı konuşmacı olarak katıldı ve konferansta 200’ün üzerinde sözlü ve 35 poster bildiri sunumu gerçekleştirildi.

IECMSA 2017

Konferans onur kurulu üyeleri adına açılış programında bir konuşma yapan Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Metin Orbay konuşmasında özetle, “Avrupa’nın sayılı başkentlerinden biri olan Budapeşte'de düzenlenen bu konferansın tüm katılımcılarına teşekkür ediyorum. Konferansa, matematik ve uygulama alanları(fizik, mühendislik, ekonomi,…) üzerine yaptıkları çalışmaları ile dünyada ön plana çıkan çok sayıda davetli konuşmacının katılmasını son derece önemli buluyoruz. Diğer yandan, çok farklı coğrafyalardan özgün çalışmaları ile katılım sağlayan araştırmacıların desteklerini de anlamlı buluyor ve konferansın başarılı bir şekilde sonuçlanmasını umut ediyorum. Böyle bir konferansın düzenlenmesindeki temel amaçlardan birisi; matematik alanında öğrenim veren, öğrenim gören, araştırma yapan matematikçiler ve matematiğin uygulama alanına(fizik, mühendislik, ekonomi, istatistik…) giren diğer disiplinlerde çalışan araştırmacıları bir araya getirmektir. Diğer bir amaç ise ileriye yönelik olarak yapılabilecek ortak çalışma alanlarının uluslararası boyutta tartışılmasıdır. Ortak lisansüstü öğrenci çalıştırma, özellikle lisansüstü düzeyde öğrenci değişim programlarının daha aktif olarak yapılmasına katkı sağlamaktır.”  dedi.

Tüm toplumlarda gelişmenin evrensel dilinin matematik olduğunu kaydeden Orbay, “Bilindiği gibi, bilim insanları bilim tarihi boyunca, doğa olaylarını açıklamaya, içinde yaşadığımız evreni bilmeye ve doğaya egemen olmaya çalışmaktadırlar. Bu uğraşıda bilim insanlarının dün olduğu gibi bugün de en sağlam aracı “matematik” olmuştur. Benzer şekilde, diğer bilim alanlarındaki gelişmelerin temel anahtarı da çoğu zaman matematik olacaktır. Bir fizikçi olarak bu konuda basit bir örnek vermek istiyorum. Temel yapısı matematiğe dayanan “Elektromanyetik Teori” bilindiği gibi bir takım diferansiyel denklemlerle ifade edilmektedir. Eğer bu teori matematik yardımıyla geliştirilememiş olsaydı; cep telefonlarından, televizyondan, tıp alanında uygulama bulan MR, röntgen cihazlarından bahsedilemezdi. Bugün bu mikrofon aracılığıyla sizlere hitap etmek de mümkün olmazdı. Sözün özü, dün olduğu gibi bugünde, gelecekte de tüm toplumlarda gelişmenin evrensel dili matematik olacaktır. Bu evrensel dilin gelişimine katkı sağlaması umuduyla bu konferansın her yıl gibi bu yılda başarılı geçeceğine yürekten inanıyorum, başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

IECMSA 2017 2

40 farklı ülkeden katılımcının bulunduğu konferansa üniversitemiz öğretim üyelerinden Prof.Dr. Keziban Orbay (Geometri-Matematik Eğitimi), Yrd.Doç.Dr. Serpil Şahin (Uygulamalı Matematik) ve Yrd.Doç.Dr. Tevfik Şahin (Geometri) ise sözlü ve poster bildirileri ile konferansa katılım gerçekleştirdiler.

IECMSA 2017 3

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü