Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk Ziyareti