Fen-Edebiyat Fakültesi Akreditasyon Çalışmaları Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi