Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği’nden Rektör Elmacı’ya Ziyaret