Ebeler İçin Güncel Yaklaşımlarla Doğuma Bakış Eğitimi

Sağlık Bilimleri Fakültemizce “Ebeler İçin Güncel Yaklaşımlarla Doğuma Bakış Eğitimi’ verildi. Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu Sağlık Bakım ve Hasta İşleri Daire Başkanlığı tarafından, doğum hizmetlerinin güçlendirilmesi, anne adaylarının doğum eylemini sağlıklı ve güvenli şartlarda gerçekleştirmeleri, ebelerin doğumlarda daha etkin rol almaları ve normal doğumun yaygınlaştırılması amacıyla ve standart eğitim içerikleriyle, tüm ebelerin hizmet içi eğitim almaları amaçlanmıştı. Bu amaç doğrultusunda Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim elemanlarımızca verilen eğitimlere Amasya ve Çorum'da çalışan ebeler katıldı.

ebeler (1)

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ebelik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mesude Uluşen şu açıklamalarda bulundu:

’Ülke çapında “Ebeler İçin Güncel Yaklaşımlarla Doğuma Bakış Eğitimi” başlığıyla yürütülen projede ebe olarak görev yapan sağlık çalışanlarının alanlarına ilişkin güncel konulardaki bilgilerini tazelemek, güncellemek gibi amaçlar yanında; normal doğumun desteklenmesi ve sezaryen oranlarının azaltılmasına yönelik çabaların artırılması, bu noktada ebenin rolüne vurgu yapılması, doğum hizmeti sunulan tüm hastanelerde ebelik hizmetlerinin güçlendirilmesi, doğum eyleminde ebenin yadsınamaz rolünün pekiştirilmesi gibi amaçlar yer almaktadır.

ebeler2

Bu eğitimin yürütülmesi, ebelik bölümü olan illerde üniversitelerin ebelik bölümleriyle yapılacak protokoller ile; ebelik bölümü olmayan illerde ise komşu illerden ya da bakanlıktan destek alınması şeklinde planlanmıştır. Bu kapsamda “Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü” tarafından, Çorum ve Amasya il merkezleri ile ilçelerde bulunan, öncelikle doğum salonunda çalışan ebeler olmak üzere, tüm ebelere gruplar halinde (bir hafta teorik, bir hafta hastane uygulaması) Ebeler İçin Güncel Yaklaşımlarla Doğuma Bakış Eğitimi Kursu verilmektedir. Büyük fedakarlıklar gerektiren bu eğitimler; meslektaşlarla/paydaşlarla buluşmanın verdiği mutluluk, yeniden öğrenen konumunda olmanın heyecanı, tecrübe /deneyim paylaşımının verdiği zenginlikle yürütülmekte ve katılımcılardan olumlu dönütler alınmaktadır.’’

ebeler3

Eğitimlerin yapıldığı sınıfları ziyaret eden Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arzu Cansaran, yaklaşık yirmi yıldır lisans eğitimi veren ve 2017 yılı içerisinde fakülteye dönüşen Sağlık Bilimleri Fakültesinin bu ve benzeri etkinlikler ile geçmişte olduğu gibi bundan sonra da toplum sağlığını korumaya ve yönlendirmeye yönelik her türlü proje ve çalışmanın içerisinde memnuniyetle yer almaya devam edeceklerini belirtti. Prof. Dr. Cansaran projenin gerçekleşmesinde her türlü desteği veren tüm üniversite birimlerine, ilgili kişilere, büyük bir özveriyle eğitimleri gerçekleştiren Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim elemanlarına çok teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

ebeler4

 

 

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü