Amasya Universitesi Rehber

Ad Soyad : BİRSEN AYDIN KILIÇ
Fakülte : FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Personel türü : Akademik
Bölüm : BİYOLOJİ
Ünvanı : PROF. DR.
E-Posta : birsenki@gmail.com; birsen.aydin@amasya.edu.tr
Dahili : 4694
Oda No :
 

BİRSEN AYDIN KILIÇ

 

 

 

 

 

DOÇENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Posta Adresi

:

birsenki@gmail.com

 

 

 

 

 

Telefon (İş)

:

0358224216-4694

 

 

 

 

 

Telefon (Cep)

:

05055415757

 

 

 

 

 

Faks

:

0358242161

 

 

 

 

 

Adres

:

Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji Böl. İpekköy AMASYA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenim Durumu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

 

 

 

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/MOLEKÜLER BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

 

 

 

 

1996-2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

 

 

 

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/MOLEKÜLER BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

 

 

 

 

1993-1996

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

 

 

 

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/BİYOLOJİ PR.

 

 

 

 

1989-1993

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görevler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOÇENT

AMASYA ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/BİYOLOJİ ANABİLİM DALI)

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROF. DR. 2018-Amasya üniversitesi fen fak.Biyoloji bölümü

 

 

 

 

YARDIMCI DOÇENT

AMASYA ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/BİYOLOJİ ANABİLİM DALI)

 

 

 

 

2004-2012

 

 

 

 

 

 

   

ÇALIŞMA ALANLARI VE KONU BAŞLIKLARI

Biyokimyasal toksikoloji:* Oksidatif stres, *Nutrasötikler *Ksenobiyotik metabolizması

* İlaç metabolize eden enzimler, *İn vivo ilaç- nutrasötik etkileşimleri

 Metabolizma ve bioenergetikler:* Mitokondrial oksidatif fosforilasyon enzimleri, *TCA enzimleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projelerde Yaptığı Görevler:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1-Gemsitabin ve polidatinin pankreas kanser hücresi (PANC-1) üzerine sitotoksik ve apoptotik etkilerinin incelenmesi  FMB-BAP 18-0314. (YÜRÜTÜCÜ, 2018-) 9,985.00

 

2-  Seryum oksit nanopartiküllerinin kemoterapötik ilaçlar (Paklitaksel-Karboplatin kombinasyonu) ile

birlikte insan meme kanser hücrelerindeki etkilerinin araştırılması. Amasya  Üniversitesi BAP (17-0249)

Yürütücü, 2017- 

3-  Bitkisel kökenli bazı bileşiklerin izole rat mitokontrilerinde akrilamitle indüklenen mitokontrial

toksititeye etkileri, Diğer (Ulusal),Yürütücü,  AMASYA ÜNİVERSİTESİ, 15.03.2015  (ULUSAL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-  Parazitoid, Bracon Hepator Say,1836 (Hymenoptera:Braconidae) 'ninYaşlanmasına Deli Balın Etkisi,

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.07.2013-25.03.2015 (ULUSAL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-  Ratlarda akroleinle indüklenen oksidatif strese zayıflatıcı supplementlerin (konjuge linoleik asit ve whey protein)

etkisinin araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,

Yürütücü, 01.07.2013-30.06.2015 (ULUSAL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6

6-  Türkiyede yaygın  olarak kullanılan bazı bitkilerin (kuzukulağı (Rumex acetosella), yavşan (Teucrium Polium)  

ve ebegümeci   (Malva sylvestris)   ektraklarının antioksidan ve anti inflamatuar özelliklerinin belirlenmesi, Diğer (Ulusal),

Yürütücü, AMASYA ÜNİVERSİTESİ, 30.03.2013-20.06.2014 (ULUSAL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-  Capsaicin (acı kırmızıbiber özü) ve E vitaminin yüksek yağlı diyetle beslenen farelerde mitokontrial oksidatif stres,

mitokontrial redoks (solunum ezimleri)  ve bioenergetik (ATP) üzerine etkileri., Diğer (Ulusal), Yürütücü, 

AMASYA ÜNİVERSİTESİ, 30.03.2012-22.06.2014 (ULUSAL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-  ğır metallerin (kurşun ve kadmiyum) semizotu(Portulaca oleracea) maydonoz(Petroselinum crispum) ve bazı tıbbi

bitki kısımlarının antioksidant kapasiteleri üzerine etkileri, Diğer (Ulusal),

 

 

 

 

 

       

 

 9

9- Kronik hepatit B ve C li hastalarda malondialdehyde, süperoksit dizmutaz, glutatyon peroksidaz , myeloperoksidaz ve

TNF-?  değerlerinin karşılaştırılması ve hastalığın progresyonuna etkisi, Diğer (Ulusal), Araştırmacı, 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, 19.03.2006-14.06.2009 (ULUSAL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-  Yeni doğan ratlarda hipoksi/reoksigenasyon hasarına Vitamin E ve omeprazolün etkilerinin incelenmesi,

Diğer (Ulusal), Araştırmacı,  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, 06.03.2005-10.06.2007 (ULUSAL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-  Koreziv özefagus yanıkları oluşturulmuş ratlarda vitamin E ve omeprazolün etkilerinin biyokimyasal ve

histopatolojik olarak incelenmesi, Diğer (Ulusal), Araştırmacı, 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, 23.03.2003-10.06.2005 (ULUSAL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-  Ratlarda oluşturulan intraperitonal yapışıklıklara mitomisin C ve streptopeptitaz A nın

anti-adhesiv etkilerinin incelenmesi., Diğer (Ulusal), Araştırmacı, 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, 15.03.2004-20.07.2005 (ULUSAL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İdari Görevler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü müdürlüğü (2006–2008)

2-Amasya Üniversitesi altyapı (DPT) projesi komisyon üyeliği (2011-2012)

3-Amasya Üniversitesi Etik Kurul üyeliği (2012-)

4-Amasya Üniversitesi BAP projeleri komisyon üyeliği (2010-2015)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Moleküler Kanser Araştırma Derneği (MOKAD), Üye  , 2009

 

 

2.

Türk Toksikoloji Derneği                                                      , Üye  , 2006

 

 

3.

Biyologlar Derneği, Üye  , 1996

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersler *

 

 

 

 

 

 

Öğrenim Dili

Ders Saati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2015-2016)

 

Genetik

Türkçe

3

 

 

 

 

(2014-2015)

 

Bitirmetezi 2

Türkçe

2

 

 

 

 

(2013-2014)

 

Biyokimya 1

Türkçe

3

 

 

 

 

(2013-2014)

 

Biyokimya 2

Türkçe

3

 

 

 

 

(2013-2014)

 

Biyokimya Lab 1

Türkçe

3

 

 

 

 

(2013-2014)

 

Biyokimya Lab 2

Türkçe

3

 

 

 

 

(2013-2014)

 

Biyokimya (Kimya)

Türkçe

4

 

 

 

 

(2013-2014)

 

Genetik  2

Türkçe

3

 

 

 

 

(2015-2016)

 

Bitirme Tezi 1

Türkçe

2

 

 

 

 

(2015-2016)

 

Genetik lab

Türkçe

2

 

 

 

 

(2014-2015)

 

Biyokimya II

Türkçe

3

 

 

 

 

(2014-2015)

 

Biyokimya 1

Türkçe

3

 

 

 

 

(2014-2015)

 

Moleküler genetik lab

Türkçe

2

 

 

 

 

(2014-2015)

 

Genetik 1

Türkçe

3

 

 

 

 

(2014-2015)

 

Moleküler Genetik

Türkçe

3

 

 

 

 

(2014-2015)

 

Klinik Biyokimya

Türkçe

2

 

 

 

 

(2015-2016)

 

Biyokimya 1 Lab

Türkçe

3

 

 

 

 

(2014-2015)

 

Biyokimya Lab 1

Türkçe

3

 

 

 

 

(2015-2016)

 

Biyokimya 1

Türkçe

3

 

 

 

 

(2015-2016)

 

Bitirme Tezi 1

Türkçe

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2014-2015)

 

Biyokimya 2Lab

Türkçe

3

 

 

 

(2014-2015)

 

Genetik 1 Lab

Türkçe

2

 

 

 

 

Yüksek Lisans

 

 

 

 

 

 

 

 

(2013-2014)

 

Biyolojik Radikaller

Türkçe

3

 

 

 

(2013-2014)

 

Biyolojik Radikaller

Türkçe

1

 

 

 

(2014-2015)

 

İleri Biyokimyasal Teknikler

Türkçe

3

 

 

 

(2015-2016)

 

Temel Biyokimya

Türkçe

3

 

 

 

(2015-2016)

 

Danışmanlık

Türkçe

3

 

 

 

(2013-2014)

 

İleri Biyokimyasal Teknikler

Türkçe

3

 

 

 

(2014-2015)

 

Temel Biyokimya

Türkçe

3

 

 

 

(2014-2015)

 

Biyolojik Radikaller

Türkçe

3

 

 

 

(2014-2015)

 

Biyokimyasal Toksikoloji

Türkçe

3

 

 

 

(2014-2015)

 

Danışmanlık

Türkçe

4

 

 

 

(2015-2016)

 

Biyokimyasal Toksikoloji

Türkçe

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eserler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

 

 

 

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

(SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 

1-Aydin, Birsen; Sekeroglu, Zulal Atli; Sekeroglu, Vedat. Effects of whey protein and conjugated linoleic acid

on acrolein-induced cardiac oxidative stress, mitochondrial dysfunction and dyslipidemia in rats.

Biomedicine & Pharmacotherapy. Volume 107, November 2018, Pages 901-907

 

2- Sekeroglu, Vedat; Aydin, Birsen; Sekeroglu, Zulal Atli; et al. Hepatoprotective effects of capsaicin

and alpha-tocopherol on mitochondrial function in mice fed a high-fat diet. BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY 

  Volume: 98   Pages: 821-825  Published: FEB 2018

 

 3 Aydın B. Effects of argan oil on the mitochondrial function, antioxidant system and theactivity of

NADPH- generating enzymes in acrylamide treated rat brain. Biomed Pharmacother. 2017 Mar;87:476-481.

doi: 10.1016/j.biopha.2016.12.124. (SCI-E). 


4- Aydın B,  Atlı Şekeroğlu Z,  Şekeroğlu V.   Acrolein-induced oxidative stress and genotoxicity in rats:

protective effects of whey protein and conjugated linoleic acid. Drug  Chem Toxicol. 2017 Aug 3:1-7.

doi: 10.1080/01480545.2017.1354872.  (SCI)


5-Şekeroğlu, Z.A.,  Aydın B,  Şekeroğlu V.  Argan oil reduces oxidative stress, genetic damage 

and emperipolesis in rats treated with acrylamide. Biomed Pharmacother. 2017 Aug 10;94:873-879.

doi: 10.1016/j.biopha.2017.08.034. (SCI-E)


6- Atlı Şekeroğlu ZGüneş BKontaşYedier SŞekeroğlu VAydın B. Effects of tartrazine on proliferation

 and genetic damage in human lymphocytes.   Toxicol. Mech. Methods. 2017 Mar 7:1-6.

doi: 10.1080/15376516.2017.1296051. (SCI-E). 


7- Fisgin, N.T.  Aydin, B. Sarikaya, H. Tanyel E., Esen S., Sünbül M., Leblebioglu H.. Oxidative stress and

antioxidant defense in patients with chronic hepatitis B. Clinical Labratuary.58,273–280, 2012. (SCI-E).


8- Aydin, B.  Effects of thiacloprid, deltamethrin and their combination on oxidative stress in lymphoid organs,

polymorphonuclear leukocytes and plasma of rats. Pesticide Biochemistry and Physiology. 100,

165–171, 2011. doi:10.1016/j.pestbp.2011.03.006. (SCI). 


9- Aydin, B, Akar, A. Effects of a 900-MHz Electromagnetic Field on Oxidative Stress Parameters

in Rat Lymphoid Organs, Polymorphonuclear Leukocytes and Plasma. Archives of Medical Research,

42(4),261–7, 2011. DOI: 10.1016/j.arcmed.2011.06.001 (SCI-E). 


10- Aydin, B. Unsal, M., Sekeroglu, Z.A., Gülbahar, Y. The antioxidant and antigenotoxic

effects of pycnogenol(®) on rats treated with Cisplatin. Biological Trace Element Research.

142(3),638–50, 2011.  Epub 2010 Jul 30. (DOI: 10.1007/s12011-010-8781-3 (SCI). 


11- Aydın, B.  Ozdener Y.  and Akar A.. Effects of radiofrequencyelectromagnetic fields on

oxidative stressand physiological parameters of wheat (Triticum aestivum L. CV. golia).

Fresenius Environmental Bulletin. 20(11), 2815–2823, 2011. 


12- Aygun, S.F.  Ozdener, Y., Aydin, B., Demir, E.,  Ustaosman, C.B. Copper effects on

the antioxidative responses of copper-tolerant Hırschfeldia incana(L.)leaves.

Fresenius Environmental Bulletin. 20(8), 2050–2058, 2011(SCI-E). 


13-Sekeroğlu, V., Aydın B., Sekeroğlu, Z.A. Viscum album L. Extract and Quercetin Reduce

Cyclophosphamide-Induced Cardiotoxicity, Urotoxicity and Genotoxicity in Mice.

 Asian Pacific J Cancer Prev, 12, 2925–2931, 2011. (SCI-E). 


14-Ozdener Y., Aydin B. K.,  Fatma Aygün SYürekli F. Effect of hexavalent chromium

on the growth and physiological and biochemical parameters on Brassica oleracea L.var.Acephala DC. 

Acta Biologica Hungarica, 62: 463-476, 2011. (SCI). 


15- Bildircin FD, Bicakci U, Tosun M, Tander B, Aydin BK, Cetinkaya M, Yildiz L, Malatyalioglu E, Ariturk E,

Rizalar R, Bernay F. Ankaferd Blood Stopper (R):  Is the source of Intraperitoneal  Adhesion?

GINECO RO. 6(3),183–185, 2010. (SCI-E). 


16- Ozdener Y., Aydin B.K. The effect of zinc on the growth and physiological and biochemical

parameters in seedlings of Eruca sativa (L.) (Rocket).  Acta Physiologiae Plantarum. 32(3),469–476, 2010.

 DOI: 10.1007/s11738-009-0423-z (SCI).

 

17- Uysal D., Ozdener,Y., B. Aydin, E.Demir. Determination of ameliorating effect of salicylıc acid on

toxicity of aluminum in wheat roots. Fresenius Enviromental Bulletin. 18(1),32–39, 2009. (SCI-E) 


18- Cadir FOBicakci UTander BKilicoglu-Aydin BRizalar RAriturk EAydin OBernay F.Protective effects

of vitamin E and omeprazole on the hypoxia/reoksigenation injury in newborn rats.  Pediatric Surgery International.

24(7), 809–13, 2008. Epub 2008 Apr 22. DOI: 10.1007/s00383-008-2157-1 (SCI-E). 


19- Topaloglu BBicakci UTander BAriturk EKilicoglu-Aydin BAydin ORizalar RAyyildiz SHBernay F. Biochemical and

histopathologic effects of omeprazole and Vitamin E in rats with corrosive esophageal burns. Pediatric Surgery

International. 24(5),555–60, 2008.  Epub 2008 Mar 20. DOI: 10.1007/s00383-008-2126-8 (SCI-E). 


20- Tander BBicakci UKilicoglu-Aydin BAriturk ERizalar RBernay F.Antiadhesive effects of mytomycin C and

streptopeptidase A in rats with intraperitoneal adhesions. Pediatric Surgery International. 23(8), 85–8, 2007.

Epub 2007 Jun 20. DOI: 10.1007/s00383-007-1886-x (SCI-E). 


21- Biçakçi UTander BAritürk EAydin BKAydin ORizalar REren ZBernay F.Effects of omeprazole and

gentamicin on the biochemical and histopathological alterations of the hypoxia /reoxygenation induced intestinal

injury in newborn rats. Pediatric Surgery International. 21,800–805, 2005. DOI: 10.1007/s00383-005-1538-y (SCI-E).

 

  

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1-Aydin, B. Quercetin Prevents Methotrexate-induced Hepatotoxicity without Interfering Methotrexate

Metabolizing Enzymes in Liver of Mice.  Journal of Applied Biological Sciences. 5 (2), 75–80, 2011.

 

2- Aydin, B.K.  Eren, Z.  The effects of aspirin and vitamin E on blood antioxidant enzymes of rats

during experimental liver ıschemia/reperfusion injury.  Journal of Applied Biological  Sciences 1,51-56, 2007.

 

3-Aydin, B.  The Effects of Capsaicin and Vitamine E on High Fat Diet Induced Obesity, Hyperlipidemia and

Oxidative Stress in Different Organs of Mice. Journal of Food and Nutrition Research, 2015,

Vol. 3, No. 6, 357-364.  DOI:10.12691/jfnr-3-6-1

 

  

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 

1-  Ü. Bıçakcı, E. Arıtürk, B. Tander, B.K. Aydın, O. Aydın, R. Rızalar, F. Bernay, British Association Of Pediatric

Surgeons (BAPS) 51st Annual konferansı dahilinde "British Association of Paediatric Surgeons" bildiri kitapçığındaki "Effects

Of Omeprazole And Gentamicin On Hypoxia/ Reoxygenation Induced Intestinal Injury In Newborn Rats", 14-15 pp.,

Oxford, 30 July 2004.

 

2- Vedat Sekeroglu, Zülal Atli Sekeroglu, Birsen Aydin. The Effects of Conjugated Linoleic Acid and

Whey Protein on Megakaryocytic Emperipolesis and Oxidative Stress in Rats Exposed to Acrolein.

TURKHELTOX Toxicology Congress), 21-24 Ekim 2015, İzmir, Çeşme.

 

3- Zulal Atlı Şekeroğlu, Vedat Şekeroğlu, Birsen Aydın Kılıç. Effects of argan oil on micronucleus

and megakaryocytic emperipolesis in rat exposed to acrylamide. 1st International Cell Death Research

Congress / 4 - 7 Mayıs 2016 / İZMİR (PP-11)

 

4- Vedat Şekeroğlu, Zulal Atlı Şekeroğlu, Birsen Aydın Kılıç. Anti-cytotoxic and anti-genotoxic effects of

conjugated linoleic acid and whey protein in acrolein-treated rats. 1st International Cell Death Research

Congress / 4 - 7 Mayıs 2016 / İZMİR (PP-34)

 

5- Rahime Er and Birsen Aydın. Effects of argan oil on mitochondrial oxidative stress and functional

parameters in acrylamide treated rats liver. (PP-33)  6th World Congress of Oxidative Stress, Calcium Signaling

and TRP Channels.  24 – 27 May 2016- Isparta.  [ Volume 8, Number 1, 2016 ]

http://www.cmos.org.tr/2016/en/index.php/scientific-committee


 

6-Şekeroğlu, V., Atlı Şekeroğlu, Z., Aydın, B. 2017. Ameliorating effect of argan oil on acrylamide-induced oxidative

stress in rats. IV. International Multidisciplinary Eurasian Congress. Rome, Italy. August, 23-25.

 

http://www.cmos.org.tr/2016/en/index.php/scientific-committee

7-Atlı Şekeroğlu, Z., Şekeroğlu, V., Aydın, A., Kontaş Yedier, S., 2017. Flupyradifurone induces micronuclei in

human peripheral blood lymphocytes. XIII. Congress of Ecology and Environment with international participation.

Edirne, Turkey. September, 12-15.

        

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan  bildiri ve posterler:

1-  B. Kılıçoğlu, Z. Eren, E. Draman. Aspirin ve antioxidant butylated hydroxyanisol’ün farelerde (Mus musculus)

karaciğer total RNA miktarına etkileri. 14. Ulusal Biyoloji kongresi, 7–10 Eylül 1998, SAMSUN.

2- B.K. Aydın, Eren Z. Deneysel karaciğer iskemi/reperfüzyon yapılmış ratlarda kan antioksidan enzim

düzeylerine aspirin ve E vitamininin etkileri. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) konferansı,

26–30 Haziran 2006, Kuşadası/AYDIN.

3- B. Kırdar, E. Arıtürk, B. Tander, R. Rızalar, Ü. Bıçakcı, B. Kılıçoğlu, O. Aydın, H.S. Ayyıldız, T. Bozkurter, F. Bernay.

Korosif özofajitli ratlarda omeprazole ve E vitaminin biyokimyasal ve histopatolojik etkileri.

XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (Uluslararası katılımlı) 148 pp., 22-27 Ekim 2007,  Çeşme, İZMİR.

 

4- F.D. Bıldırcın, U. Bıçakcı, M. Tosun, B. Tander, B. Kılıçoğlu Aydın, M. Çetinkaya, L. Yıldız, E. Malatyalıoğlu, E.

Arıtürk, R. Rızalar, F. Bernay. Ankafer kanama durdurucu intraperitonel adezyona neden oluyor mu?

XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 94 pp., 25 Eylül 2010, ANTALYA.

 

5- B.K. Aydin, Y. Özdener, A. Akar. Farklı Şiddetdeki Elektromanyetik Alanların Buğday (Triticum aestivum L. cv. Golia)

Yapraklarındaki Fizyolojik ve Biyokimyasal Olaylar Üzerine Etkileri. XX. Ulusal Biyoloji Kongresi, p.p 262–263,

(PA–097), Haziran–2010, DENİZLİ.

6- Aydin B, Yavuz,C. Yüksek yağlı diyetle beslenmiş farelerde kapsaisin ve e vitamininin kan biyokimyasal

parametreleri ve oksidatif strese etkisi. 22. Uusal Biyoloji Kongresi (uluslarası katılımlı). 23-27 Haziran 2014.

Eskişehir Osmangazi üniversitesi/ESKİŞEHİR

 

Editörlük

 

 

 

Middle  Black  Sea  Journal  of  Health  Science.(e-dergi). Ordu University

 

Institute of Health Sciences, Ordu, Turkey. ISSN 2149-7796.  Yardımcı editor (2013-)

 

 

 

Panelistlik/Dış Danışmanlık Sayısı     3

 

 

 

 Hakemlik yaptığı başlıca SCI-dergiler

 

 

 

Drug and Chemical Toxicology

 

Journal of Medicinal Food  5

 

Journal of Food Biochemistry  6

 

Toxicology and Environmental Health Sciences 2

 

Toxicology and Industrial Health  2

 

Pharmaceutical Biology 2

 

Chemico-Biological interactions

 

 African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines  8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

   
     

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editörlük

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Middle  Black  Sea  Journal  of  Health  Science. (Diğer endeksler), Dergi, Yrd. Editör, Ordu UniversityInstitute of Health Sciences

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer Akademik Etkinlikler                                                                                                                               

 Belglendirlen meslek içi eğitim alma

 1- “Moleküler Biyoloji Yöntemleri “  Lisansüstü uygulamalı eğitim kursu TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü- GEBZE (30 Mayıs–2 Haziran 2005)

 2- “ Serbest Radikaller, DNA Hasarı, DNA Onarımı ve Hastalıklarla ilişkisi”  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İZMİR (24–28 Ocak 2005)

 3-“ İstatiksel verilerin değerlendirilmesi ve Pakat programlarla Analizi Kursu” Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi SAMSUN (18–29 Haziran 2003)

 4-“Labaratuar tanı teknikleri Eğitim semineri” Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi – Biyologlar Derneği SAMSUN (19 Mayıs–9 Haziran 2003)

 5-“ Genetic and Nucleotypic Effects on chromosome  Synapsis and recombination”, “ Principles and Practice of Plant Molecular Biology” başlıklı seminerler ve UYGULAMALI DNA FISH TEKNİĞİ üzerine WORKSHOP. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Samsun Genetik Grubu  SAMSUN (18–23 Eylül 2000)

 6-“ Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikleri Lisansüstü Yaz Okulu”. Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü moleküler Biyoloji Anabilim Dalı. ANKARA (7-13 Eylül 1997)

 7-“Structural Analyses of Macromolecules and New Perspectives in Biotecnology”  YAZ OKULU. Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ANKARA (23–25 Haziran 1996)

 8-“Biyokimyada Araştırma Yöntemleri”  Marmara Üniversitesi Biyolojik ve Klinik Araştırma  ve Uygulama Merkezi  ve Tıp Fakültesi  Biyokimya  Anabilim Dalı”   İSTANBUL(6-10 Haziran 1994)

 

 

 

 

New layer...
New layer...