Amasya Universitesi Rehber

Ad Soyad : Recep Çakır
Fakülte : Eğitim Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Ünvanı : Doç. Dr.
E-Posta : recepcakir@gmail.com
Dahili : 3336
Oda No :

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Bilgisayar Öğretmenliği

Kocaeli Üniversitesi

1998

Y. Lisans

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

2003

Doktora

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

2008

 Akademik Unvanlar        

Yardımcı Doçent:2008

Doçent: 2015                                

Profesör:                              

 

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri

Doktora Tezleri

 Yayınlar

 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Top E., Yukselturk E. & Cakir R. (2011). Gender and web 2.0 technology awareness among ICT teachers. British Journal of Educational Technology  42(5), 106–109

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

 1. Cakir R., Ozel S., Canbay S., , & Tepe K.  (2010). Öğretmen adaylarının teknolojiye karşı tutumları ve toplam kalite yönetimi arasındaki ilişki :  Amasya Üniversitesi örneği. 10th International Educational Technology Conference, 26-28 April, Istanbul, Turkey
 2. Özdemir M.,S., Akbaş O. & Çakır R. (2009). A study on the relationship between pre-service teachers’ information literacy skills and their attitudes towards distance education. Paper presented at the World Conferences on Education Sciences 2009, North Cyprus.
 3. Roehrig, A.D., Brownell, M.T., Freedman, K., Guo, Y., Petscher, Y., Guan, Q., Cakir, R., Swearingen, M.K., & Ganson, K. (2008, March). School-level and teacher-level variables related to Reading First student outcomes: The impact of professional development. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, New York, NY.
 4. Usta, E., Akbas, O., Cakir, R., & Ozdemir, M.,S. (2008) The effects of the computer games on the high school students’ perception of confidence. Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education International Conference 2008 (pp. 1833-1840). Chesapeake, VA: AACE
 5. Cakir, R., & Yildirim, S. (2006). Prospective teachers' opinions on factors that contribute to successful technology integration. In Crawford, C., Willis, D., Carlsen, R., Gibson, I., McFerrin, K., Price, J., & Weber, R. (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education International Conference 2006 (pp. 2792-2797). Chesapeake, VA: AACE.
 6. Cakir, R., & Yildirim, S. (2006). What are characteristics of Computer Teachers? An assessment of prospective computer teachers’ pedagogic and subject matter competencies. In Crawford, C., Willis, D., Carlsen, R., Gibson, I., McFerrin, K., Price, J., & Weber, R. (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education International Conference 2006 (pp. 2798-2803). Chesapeake, VA: AACE.
 7. Kiraz E., Cakir R., Curaoglu O., & Baturay M. (2006). A technology supported method course: Based on the revision of instructional design models.  In Crawford, C., Willis, D., Carlsen, R., Gibson, I., McFerrin, K., Price, J., & Weber, R. (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education International Conference 2006 (pp. 2798-2803). Chesapeake, VA: AACE.
 8. Cakir R. (2006) Analysis of the newly adopted “Science and Technology Program” for the 4th and 5th level of elementary education in Turkey. 5th International Technology Conference, 21-23 Sebtember, Sakaya Turkey
 9. Cakir R., Yukselturk E., & Curaoglu O. (2004), General instructional message design principles in online learning, New Information Technologies in Education,20-22 October, 2004, Izmir, Turkey.
 10. Curaoglu O., Cakir R., & Yukselturk E., (2004), A Proposal of founding instructional Technology Center. New Information Technologies in Education,20-22 October, 2004, Izmir, Turkey.
 11. Kuzu, A., Sahinkayasi,  Y., & Çakır, R., (2002). Öğretmenler için hizmetiçi amaçli  bir web tabanli öğretim modeli önerisi. Uluslararası Katılımlı
  Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu 23-25 Mayis 2002
  , Eskişehir.

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 Cakir R. & Yildirim S. (2011). Teachers’ Professional Growth: Perceptions of Teaching and Competencies, Lap Lambert Academic Publishing

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1. Cakir, R., & Yükseltürk E. (2010) Bilgi toplumu olma yolunda öğrenen organizasyonlar, bilgi yönetimi ve e-öğrenme üzerine teorik bir çözümleme. Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(2), 501-512.
 2. Akbaş, O., Usta, E. & Çakır, R. (2009) Lise birinci sınıf öğrencilerinin sınıf içi güven algılarının bilgisayar oyunu oynama durumlarına  göre incelenmesi. Aile ve Toplum, Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi, 5(18), 59-72.
 3. Cakir, R., & Yildirim, S. (2009). What Do Computer Teachers Think About the Factors Affecting Technology Integration in Schools? İlköğretim Online, 8(3), 952-964, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr
 4. Baturay, M., Curaoğlu, O. & Cakir, R. (2007). Posner ders tasarım modeli ışığında İngilizce ders tasarımının geliştirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(3), 37-50.
 5. Cakir, R., & Yildirim, S. (2006). Are computer teachers trained for teaching profession: An assessment of a computer teacher training program? Journal of Education & Science, 31, 35-45.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Yukselturk, E, & Çakır, R. (2004), Öğrenen organizasyonlarda bilgi yönetimi ve E-öğrenme, 11-13 Şubat 2004, Trabzon, Türkiye.

 

 Diğer yayınlar

Projeler

-       2011--- TUBİTAK 1001, Araştırmacı/uzman, Ortaöğretim Fizik Öğretim Programı İle Bütünleşik, Etkileşimli Bilgisayar Animasyon, Simülasyon Ve Öğrenme Ortamları İçeren Modüller Hazırlanarak, Hizmet-İçi Eğitimler Yoluyla Yaygınlaştırılıp Eğitim Sürecine Uyumunun Sağlanması ve Öğretmenlerin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin Geliştirilmesi.

-       2011-Ocak: TUBİTAK 2229, Proje üyesi/ öğretim elemanı, Sınıf Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Okuryazarlık Düzeyini Geliştirme Çalışması

-       2007-2011: TUBİTAK 1001, Bursiyer, Kriminal Laboratuvar hizmetleri icin elektronik performans yonetimi destekli öğrenen organizasyon yapılandırılması.

-       2006, Kasım, Çalıştay organizatoru, Eğitimde yeni teknolojiler, fikirler ve olanaklar ışığında güdüsel öğretim tasarımı, ODTU, Ankara

-       2006-2007, Proje üyesi, Öğretmenlerin mesleki gelişimleri, Florida Devlet Universitesi, ABD

-       2006-2007, Proje üyesi, Matematik eğitiminde teknoloji entagrasyonu, Florida Devlet Universitesi, ABD

-       2003-2007, Proje Üyesi, BAP-08-11-DPT2002K120510, Preservice and Inservice Basic Education Computer Teachers’ Professional Growth in terms of their Perceptions of Teaching, Pedagogical Competencies and Subject Matter Knowledge  ODTU

-       2004 ----2008 Uzman, Avrupa Birliği Mesleki Eğitim Programı, Leonardo da Vinci Projeleri

-       2002- 2004, Proje Uyesi, BAP- 2002-07-03-25, Web-Tabanlı İlkyardım Sertifika Programı Tasarımı ve Geliştirilmesi Projesi, ODTU

-       2005, Ağustos, Eğitici, Milli Eğitim Bakanlığı, Hizmet içi eğitim programı, Öğretim teknolojileri materyal geliştirme, Mersin

 

İdari Görevler

Bölüm Başkanlığı            :Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü: 2009           

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi (KUYEB) hakemlik:

The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET) hakemlik

Journal of Turkish Science Education (TUSED) hakemlik

Reviewer for conference proposals for 2009 in The American Educational Research Association (AERA), (http://www.aera.net)

Technical Supports Society for Information Technology and Teacher Education International Conference 2006

Association for Educational Communications and Technology (www.aect.org)

The American Educational Research Association (AERA), (http://www.aera.net

 Ödüller

TÜBİTAK Yayın teşvik Ödülü 2011

 Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci

Yıl

 

 

    Teorik           

Uygulama

Sayısı

 2009-2010

Güz

 Eğitimde materyal tasarımı ve kullanımı

 35

 

 

 Özel öğretim yöntemleri

 40

 

Bilgisayar I

3

2

150

 

Eğitimde Bilişim Teknolojileri II

3

2

45

 

İlkbahar

 Öğretim tasarımı

 40

 

 

 Özel Öğretim yöntemleri II

35 

 

 

 Çoklu ortam tasarımı ve üretimi

35 

Grafik ve Canlandırma

2

2

35

Bilgisayar II

3

2

150

 2010-2011

Güz

 

 Eğitimde materyal tasarımı ve kullanımı

 35

 

 Özel öğretim yöntemleri

 40

 

Bilgisayar I

3

2

150

 

Eğitimde Bilişim Teknolojileri II

3

2

45

 

İlkbahar

 Özel Öğretim yöntemleri II

40 

 

 

 Çoklu ortam tasarımı ve üretimi

40 

   

Grafik ve Canlandırma

2

2

35

   

Bilgisayar II

3

2

150

 

 

 Öğretim tasarımı

 2

 40