Amasya Universitesi Rehber

Ad Soyad : Nusret Kasap
Fakülte : Eğitim Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Ünvanı : Öğr. Gör.
E-Posta : nusret.kasap@msn.com
Dahili : 3371
Oda No :

ÖZGEÇMİŞ

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Beşeri ve Ekonomik Coğrafya

İstanbul Üniversitesi

1985

Y. Lisans

Sosyal Bilimler/Coğrafya Eğitimi

Gazi Üniversitesi

1992

Profesyonel Öğretmenlik Sertifikası (PROTEACH)

Eğitim Bilimleri/Profesyonel Öğretmenlik Eğitimi

Florida Üniversitesi

1997

Doktora Tez Aşaması Eğitim Bilimleri/Coğrafya Eğitimi Gazi Üniversitesi  2011

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :

“Coğrafya Eğitiminde Beşeri Coğrafya Konularının Yeri ve Öğretimi”. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Danışman : Prof.Dr.Cemalettin Şahin) 1992

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

-------

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğr.Gör.

 Ondokuzmayıs Üniversitesi Amasya Eğitim Yüksekokulu

1986 - 1993

Öğr.Gör.

 Ondokuzmayıs Üniversitesi Amasya Eğitim Fakültesi

1993-2006

Öğr.Gör.

 Amasya Üniversitesi Amasya Eğitim Fakültesi

2006-

                                                                      

 Projelerde Yaptığı Görevler :

1-  Amasya Valiliğinin organizasyonu ile düzenlenen “Amasya ili için hazırlanan Beş Yıllık Stratejik Plan (2007-2011)”. (Stratejik planlama ekibi).

2-  

İdari Görevler :

Görevi

Birimi

Yıl

Müdür Yardımcısı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Amasya Eğitim Yüksekokulu 

1987-2003

 

Müdür Yardımcısı

Amasya Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

2012 - 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

1.  

2.  

Ödüller :

Çeşitli tarihlerde Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Tugay Komutanlığı, TESK Amasya ESOB ile Taşova, Göynücek, Gümüşhacıköy Kaymakamlıklarına bağlı kurumların personeline “Eğitimle ilgili çeşitli konferans ve panellerde tarafıma sunulan birçok Teşekkür Belgesi ve Şiltler.

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yazdöneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2008-2009

Güz

 

3

0

300

 

2

0

300

İlkbahar

 

2

0

300

 

3

0

300

 

2

0

120

2009-2010

Güz

 

3

0

300

 

2

0

300

İlkbahar

 

3

0

300

 

2

0

200

ESERLER


A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1Kasap, N.,  “Evaluation of the Opinions of the School Administrators about   the Effects of Globalisation on Education: The Cases of Amasya, Samsun and Tokat provinces”, International Journal of Educational Management, Vol.21, No.7, 575-584 (2007).

A2.  

A3.  


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Kırbaş, Ş., M.Y. Taşmektepligil ve N. Kasap, “Ortaöğretimde Gençleri Şiddete Yönelten Nedenler ve Şiddeti Engellemede Spor Aktivitelerinin Rolünün İncelenmesi: Amasya İli Örneği”, 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 673-679, Muğla,  2006.

B2.  

 B3.  

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

  --------


D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Kasap, N., ve M.Yılmaz, “Üniversite Öğrencilerinin Aile İçi Demokrasi İle İlgili Görüşlerinin Anne-Baba ve Eğitim Düzeyine Göre Değerlendirilmesi”, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9 (2), 77-90 (2008).

D2.  

D3.   

D5.  

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Kasap, N.,  E. Nural ve Y. Hıdıroğlu,  “Rehber Öğretmenlerin Teftişte Karşılaştıkları Sorunların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, 21.Yüzyılda İlköğretim ve Ortaöğretimde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, 1-16, Samsun, 2003.

F. Diğer yayınlar : (Bildiri özetleri ve Kitap bölümleri)

F1. Kasap, N.,  E. Nural ve Ş. Yılmaz, “Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Okul Yöneticilerinden Davranış Beklentileri”, XI.Eğitim Bilimleri Kongresi,126-127, Lefkoşa, 2002.

F2.  

F3.  

F4. 

F5.  

 

G. Verdiği Konferans, Seminer, Panel vb.

G1. Amasya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünce  29 Mayıs-30 Haziran 2000 tarihleri arasında Okul Yöneticilerine  “Eğitim Yönetimi” konulu hizmet içi eğitim semineri.

G2.  

G3.  

G4.  

G5. Amasya Valiliği Emniyet Müdürlüğünce 12-16 Nisan 2004 tarihleri arasında  “İnsan İlişkileri ve Motivasyon” konusunda personele seminer.

 

H. Bilim Kurulu Üyelikleri ve Sempozyum Düzenleme Genel Koordinatörlüğü

 ------------

 J.  Katıldığı Kongre, Sempozyum, Seminer, Kurs vb.

J1. Çağdaş Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Ulusal Sempozyumu, Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 21-23 Mayıs 2003, Sivas

J2. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 28-30 Eylül 2005, Denizli.

J3. Hizmet İçi Eğitim Semineri, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 19-21 Kasım 2001, Samsun.

J4. MEB. Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca  5- 16 Nisan 1993 tarihleri arasında Mersin’de  düzenlenen “Rehber Öğretmenlerin Eğitimi” konulu kurs.