Akademik Teşvik Ödeneği Kılavuzu

2016 yılındaki faaliyetleri için akademik teşviğe başvuracak öğretim elemanlarının başvurularını ekte verilen "Akademik Teşvik Ödeneği Kılavuzu"na göre yapmaları ve kılavuzda belirtilen kanıtlayıcı  belgeleri sunmaları gerekmektedir. Eksik kanıtlayıcı belge olan faaliyet alanı için puanlama yapılmaz.

    • YÖKSİS veritabanındaki Tebliğ kısmı YÖKSİS tarafından güncellenmiştir. Tebliğ kısmından bilgi girenlerin bilgilerini kontrol etmeleri ve güncellemeleri gerekmektedir.

 

    • Çalışma/Proje/yayın teşvik/teşekkür belgesi ve plaketi/onur belgesi/hizmet belgesi ulusal veya uluslararası ÖDÜL kapsamında değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

  • Tebliğ sunumlarında author, sunan kişi ve senior seçimi yapılabilir.

Amasya Üniversitesi Akademik Teşvik Ödeneği Kılavuzu