2023 Hedeflerimiz İçin Yüksek Teknoloji Üretimi Artırılmalı

Kongre Danışma Kurulu Başkanlığını Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Metin Orbay’ın üstlendiği ve Türk Fizik Derneği(TFD) tarafından düzenlenen 33. Uluslararası Fizik Kongresi, Türkiye ve dünyadaki 750'ye yakın bilim insanını Bodrum’da bir araya getirdi.


TÜBİTAK, TÜBA, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve ülkemizdeki pekçok üniversite tarafında desteklenen  kongrenin açılış törenine Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Orkun Hasekoğlu, Balkan Fizik Birliği Başkanı Prof.Dr. Alexander Petrov, Fizikçi Rektörler Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Metin Orbay, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Biber, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Abdulhalik Karabulut, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Makedonya Fizik Derneği Başkanı Prof.Dr. Boce Mitrevski, Şişecam Topluluğu Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanı Prof.Dr. Şener Oktik ve çok sayıda bilim insanı katıldı.

r1

Kongrede, bu yıl konusunda uzman 30 Türk ve yabancı çağrılı konuşmacı, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile birlikte 5 gün boyunca yaklaşık 750 fizikçi ve yakın disiplinlerden bilim insanı biraraya geldi. Kongrenin Bilim Kurulu üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda, 678 sözlü, 430 poster bildiri sunuldu.

r6

Yüksek Teknoloji Üretimi Artırılmalı

Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda, ülkenin durumuyla ilgili tespit ve çözüm yollarını katılımcılarla paylaşan Türk Fizik Derneği Başkanı Prof.Dr. Baki Akkuş, sanayileşmiş ülkelerin hammadde pazarlarına ihtiyaç duyduğunu söyleyerek en önemli hammaddenin enerji olduğunu hatırlattı. Türkiye'nin 2023 yılı hedeflerinin gerçekleştirilmesi noktasında teknolojik altyapının incelenmesi gerektiğine dikkat çeken Prof.Dr. Akkuş, "Yüksek teknoloji ürünlerinin ihracat payının yüzde 3.6 seviyesinde olduğu görülmektedir. Orta gelir eşiğini aşabilmemiz için yüksek teknoloji üretimlerinin artırılması gerekmektedir. Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'ndan Ar-Ge çalışmalarına ayrılan paya baktığımızda yüksek teknoloji üretimine yönelik çağdaş bir sanayi ve ekonomi oluşturmak 15 yılda atılan olumlu adımları sürdürebilir kılmak için ayrılan yüzde 1'lik pay yeterli değildir. Bunun en az yüzde 2 olması gerekiyor. Patent konusuna baktığımızda ise dünyada patent geliştiren ilk 25 şirket sıralamasında veya ilk 50 üniversite listesinde Türkiye'nin bulunmaması bu konudaki eksiğimizi açıklıyor. Bu değerlendirmelere göre gerekli önlemler alınmazsa 2023 yılındaki hedeflere varmak ve en büyük 10 ekonomi arasına girebilmek konusunda ciddi bir engelimiz var" dedi.

r3

Temel Bilimlere Teşvik

2023 hedeflerinin önündeki engellerin kaldırılması için başta fizik olmak üzere tüm temel bilim alanlarında ve matematikte yetkinleşmek gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Baki Akkuş, üniversite-sanayi işbirliğinin sağlam bir zemine oturmasının önemini dile getirdi. Çağdaş bir bilim teknoloji sistemi kurmak istiyorsak Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'ndan Ar-Ge'ye en az yüzde 2 pay ayrılmasını isteyen Prof.Dr. Akkuş, şöyle konuştu: "Sanayi 4.0'ın istediği nitelikli eleman yetiştirebilmek için üniversitelerin ders programlarında reforma gitmeliyiz. 10 yıl boyunca temel bilimler çıkartılacak özel bir yasa ve tanımlanacak destek mekanizmaları ile öncelikli alanlar olarak ilan edilmeli ve yetenekli gençlerin temel bilim bölümlerine gelmelerini teşvik etmeliyiz. Uzay ve Havacılık Teknolojisi, nanoteknoloji, nükleer teknoloji, moleküler biyoloji ve genetik, bilişim teknolojisi, enerji teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri gibi jenerik teknolojilere özel önem verilmeli ve bunun için özel yasa çıkartmalıyız."

Ödüller Verildi

Açılış konuşmalarının ardından 33. Uluslararası Fizik Kongresi ödülleri dağıtıldı. Türk Fizik Derneği 2017 Özel Onur Ödülü son dönemlerde bilim üzerine yapmış olduğu programlardan dolayı Habertürk TV Teke Tek Programı Yapımcısı ve Sunucusu Fatih Altaylı'ya verildi. Çeşitli bilim ve araştırma ödüllerinin ardından, kongrenin düzenlenmesine katkı saylayan kişi ve kurumlara plaket verildi.

r4

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü