Kalite Komisyonu

AMASYA ÜNİVERSİTESİ
KALİTE KOMİSYONU

23 Temmuz 2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” hükümleri uyarınca; Üniversitemizin iç/dış değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütmek üzere Üniversitemiz Senatosunun 09/02/2017 tarihli ve 2017/17 sayılı kararı gereği “Amasya Üniversitesi Kalite Komisyonu” kurulmuştur.

 

Amasya Üniversitesi
Kalite Komisyonu
Prof. Dr. Metin ORBAY (Başkan)
Prof. Dr. Telhat ÖZDOĞAN (Başkan V.) - (Üye)
Prof. Dr. Ferhat GÜL (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Meltem KÖSTERELİOĞLU (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Turgut İLERİ (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Seval MÜSÜROĞLU (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Murat KURT (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Recep Orhan ÖZEL (Üye)
Hasan ÖZYURT(Genel Sekreter) (Üye)
Abdullah ATLI(Daire Başkanı) (Üye)
Ali BAŞTUĞ(Mühendis) (Üye)
Ferdi KARAKUŞ(Öğr. Konsey Bşk.) (Üye)
Adem TEKERCİOĞLU(Öğr. Konsey Bşk.) (Üye)