Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

AMASYA ÜNİVERSİTESİ
GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU

Amasya Üniversitesi çalışanları tarafından yapılacak başvurular ile sağlıklı veya hasta gönüllüler üzerinde yapılması planlanan girişimsel olmayan araştırmaların tasarlanması, yürütülmesi, kayıtların tutulması, karara bağlanması, gönüllü haklarının korunması için ulusal ve uluslararası etik ve bilimsel standartlarının sağlanması, karara bağlanan başvuruların izlenmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla, Üniversitemiz Senatosunun 26/09/2018 tarih ve 2018/163 sayılı Kararı ile kabul edilen ve aşağıda isimleri belirtilen Üniversitemiz Akademik/İdari personelinden oluşan “"Amasya Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu” kurulmuştur.

 

Amasya Üniversitesi
Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu
Prof. Dr. İlkay ÖZTÜRK ÇALI Asil Üye
Dr. Öğr. Üyesi Eylem TOPBAŞ Asil Üye
Dr. Öğr. Üyesi Safiye TEMEL Asil Üye
Dr. Öğr. Üyesi Bedirhan Sezer ÖNER Asil Üye
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Zeynep ÖZEN Asil Üye
Dr. Öğr. Üyesi Aylin ÇAPRAZ Asil Üye
Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir ÇAKMAK Asil Üye
Dr. Öğr. Üyesi Burak YAZGAN Asil Üye
Dr. Öğr. Üyesi Nurdan KARPUZ DEMİR Asil Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÖKYAR Yedek Üye
Dr. Öğr. Üyesi Sinan BAHADIR Yedek Üye
Dr. Öğr. Üyesi Banu TERZİ Yedek Üye
Arş.Gör. Dr. Ece AVULOĞLU YILMAZ Sekreterya
Bilg. İşlt. Tuba ÇETİN Sekreterya
Bilg. İşlt. Ebru GÜÇYETMEZ Sekreterya

 

-Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’na yapılacak olan başvuruların ilk aşaması Ebys üzerinden dilekçe şeklinde Rektörlük Makamına alt başlık olarak Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu şeklinde gönderilmelidir. (dilekçenin ekine dosya çalışması eklenmelidir)

- Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’na Ebys üzerinden gönderilen başvuru dilekçesi ile birlikte dosyanın, Sorumlu Araştırmacı veya Yardımcı Araştırmacı tarafından elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Önemli Not

-  Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulumuza yapılan Retrospektif ve Prospektif çalışmalarda skala ve ölçeklerin başvuru yaptığınız dosyaya eklenmesi gerekmektedir.

-  Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulumuza teslim edilen başvuru dosyasının bütün sayfalarının tek yüzde çıkartılması arkalı önlü olmaması gerekmektedir. Ayrıca başvuru dosyasını Ebys üzerinden yüklerken taranan bütün evrakların okunabilir olması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur…