Engelsiz Erişim Komisyonu

AMASYA ÜNİVERSİTESİ
ENGELSİZ ERİŞİM KOMİSYONU

Üniversitemiz Engelsiz Erişim Komisyonu; engelli öğrencilerimize, üniversiteye başladıkları ilk yıldan itibaren destek sunarak, eğitim-öğretim sürecinde öğrencilerimizin karşılaştıkları sorunları çözmeye yardımcı olmayı ve öğretim hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerimizin sorunlarının çözümü yönünde önlemler alarak eğitim-öğretim ortamına katılımlarını sağlayacak düzenlemeleri akademik ve idari birimler ile koordinasyon içinde yürütmektedir. Engelli öğrencilerimizin eğitim-öğretim yaşamlarında Üniversitemizin imkȃnlarından yararlanması, engellilere yönelik duyarlılık çalışmalarının yapılması, sosyal sorumluluk projeleri geliştirilmesi, engelli refahı alanında araştırılmaların özendirilmesi, yerleşke içi erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik sorunlarının çözümlenmesi komisyonumuzun işlevleri arasında yer almaktadır.

 

Amasya Üniversitesi
Engelsiz Erişim Komisyonu
Prof. Dr. Recep KÜRKÇÜ (Başkan)
Doç. Dr. Ünal KURT (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Nurdan KARPUZ (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Mesude ULUŞEN (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Birol TEKİN (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut KAPLAN (Üye)
Öğr. Gör. Sultan ACUN (Üye)
Öğr. Gör. Ahmet SAĞLAM (Üye)
Filiz DENİZ(Şube Müdürü) (Üye)
Aziz ŞEKER(Şube Müdürü) (Üye)