Eğitim-Öğretim Komisyonu

AMASYA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM ÖĞRETİM KOMİSYONU

Üniversitemizde eğitim-öğretimde birlik ve düzeni sağlamak, kaliteyi geliştirmek, eğitimle ilgili tüm iş ve işlemlerde Senatoya yardımcı olmak amacıyla, Üniversitemiz Senatosunun 26/01/2017 tarih ve 2017/11 sayılı Kararı ile kabul edilen aşağıda isimleri belirtilen Üniversitemiz Akademik ve İdari personelinden oluşan “Amasya Üniversitesi Eğitim-Öğretim Komisyonu” kurulmuştur

 

Amasya Üniversitesi
Eğitim-Öğretim Komisyonu
Prof. Dr. Kemal POLAT (Başkan)
Doç. Dr. İlker KÖSTERELİOĞLU (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Emine ALDIRMAZ (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Bige ŞİMŞEK İLHAN (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Engin Ufuk ERGÜL (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Recep Orhan ÖZEL (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Kenan GÜMÜŞ (Üye)
Recep ÖZTÜRK(Daire Başkanı) (Üye)

 

Eğitim Öğretim Komisyonu Yönergesi