Bologna Komisyonu

Üniversitemizde kullanılan Eğitim-Öğretim Programlarının Avrupa ülkeleri ile program birliği sağlaması amacıyla Üniversitemiz Senatosunun 31.07.2018 tarihli ve 2018/133 sayılı kararı ile kabul edilen "Amasya Üniversitesi Bologna Komisyonu" kurulmuştur

Amasya Üniversitesi
Bologna Komisyonu
Prof. Dr. Halil APAYDIN (Başkan)
Prof. Dr. Şafak ULUÇINAR SAĞIR (Üye)
Doç. Dr. Aslıhan SEZGİN (Üye)
Doç. Dr. Emine ALDIRMAZ (Üye)
Doç. Dr. İlker KÖSTERELİOĞLU (Üye)
Doç. Dr. Kadriye AYDEMİR (Üye)
Doç. Dr. Recep Orhan ÖZEL (Üye)
Doç. Dr. Mehmet Burak BİLGİN (Üye)
Doktor Öğretim Üyesi Faruk AYLAR (Üye)
Doktor Öğretim Üyesi Aslı ALTANLAR (Üye)
Doktor Öğretim Üyesi Kenan GÜMÜŞ
(Üye)
Doktor Öğretim Üyesi Ayfer Su BERGİL
(Üye)
Doktor Öğretim Üyesi Melike BAŞ (Üye)
Doktor Öğretim Üyesi Betül BAL GEZEGİN
(Üye)