Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

AMASYA ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULU

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 10/11/2016 tarihli ve 2016.23.497 sayılı Genel Kurul Kararı ile kabul edilen “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi”nin 6. Maddesi gereğince “Amasya Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu” kurulmuştur.

 

Amasya Üniversitesi
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

Prof. Dr. Recep KÜRKÇÜ

(Rektör Yardımcısı)

(Başkan)

Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL

(Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı)

(Üye)

Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR

(İlahiyat Fakültesi Dekanı)

(Üye)

Prof. Dr. Hasan TANAK

(Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü)

(Üye)

Prof. Dr. Keziban ORBAY

(Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü)

(Üye)

Prof. Dr. Osman Fadıl KARA

(Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı)

(Üye)

Prof. Dr. Vahit KONAR

(Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

(Üye)