BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) Komisyonu

AMASYA ÜNİVERSİTESİ
BAP (BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ) KOMİSYONU

26/11/2016 tarihli ve 29900 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik”in 4. maddesi gereğince “Amasya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu” Üniversitemiz Senatosunun 09/02/2017 tarih ve 2017/16 sayılı kararıyla kurulmuştur.

 

Amasya Üniversitesi
BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) Komisyonu
Prof. Dr. Recep KÜRKÇÜ (Başkan)
Prof. Dr. Halil APAYDIN (Üye)
Prof. Dr. Telhat ÖZDOĞAN (Üye)
Doç. Dr. Neslihan KARAVİN (Üye)
Doç. Dr. Melek GÜL (Üye)
Dr.Öğr.Üy. Ümit ÇELEN (Üye)
Dr.Öğr.Üy. Ayfer SU BERGİL (Üye)
Dr.Öğr.Üy. Mustafa ÇAPRAZ (Üye)
Dr.Öğr.Üy. Engin Ufuk ERGÜL (Üye)
Dr.Öğr.Üy. Tevfik ŞAHİN (Üye)
Dr.Öğr.Üy. Okan Murat DEDE (Üye)