Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu

AMASYA ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK TEŞVİK DÜZENLEME,DENETLEME VE İTİRAZ KOMİSYONU

 

Bakanlar Kurulu’nun 14.05.2018 tarihli ve 2018/11834 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 27.06.2018 tarihli ve 30461 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği”nin 4. maddesi gereğince oluşturulan Amasya Üniversitesi Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu’nun güncellenmesi ile ilgili konu (Ek-4) görüşüldü.

Bakanlar Kurulu’nun 14.05.2018 tarihli ve 2018/11834 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 27.06.2018 tarihli ve 30461 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği”nin 4. maddesi gereğince Üniversitemiz Senatosunun 18/12/2018 tarihli ve 2018/223 sayılı kararı ile oluşturulan Amasya Üniversitesi Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu’nun aşağıda belirtilen şekilde güncellenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

 

Unvanı-Adı-Soyadı

Görevi

Komisyon Başkanı/Üye

Prof. Dr. Recep KÜRKÇÜ

Rektör Yardımcısı

Başkan

Prof. Dr. Halil APAYDIN

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Prof. Dr.  Betül ERTAN

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Doç. Dr.  Levent UĞUR

Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Doç. Dr.  Recep ÇAKIR

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Harun AKKUŞ

Teknik Bilimler MYO Öğretim Üyesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Bige ŞİMŞEK İLHAN

Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye