Yeni Atanacak Öğretim Elemanlarından İstenilen Evraklar

İlk Defa / Açıktan Atanacak Öğretim Elemanlarından İstenilen Evraklar

 1. Başvuru Dilekçesi ( https://pdb.amasya.edu.tr/formlar-dilekceler/dilekceler )
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 3. Mezuniyet Belgelerinin Aslı veya Noter Onaylı Sureti
 4. Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden Heyet Raporu
 5. 12 Adet Fotoğraf (Son 6 Ay İçinde Çekilmiş)
 6. Herhangi Bir Kamu Kurumunda Çalışıp, Ayrılmış Olanlar İçin Eski Kurumlarından Alacakları Onaylı Hizmet Belgesi (Vekil Öğretmen, Vekil İmam, Vekil Ebe vb. ünvanlarda çalışanlar için de onaylı hizmet belgesi)
 7. Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesinin Aslı
 8. Adli Sicil Belgesi
 9. Ortaokul veya Lisede Hazırlık Okuduğuna Dair Belge
 10. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Adet)   

Naklen Atanacak Öğretim Elemanlarından İstenilen Evraklar

 1. Başvuru Dilekçesi ( https://pdb.amasya.edu.tr/formlar-dilekceler/dilekceler )
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 3. Mezuniyet Belgelerinin Aslı veya Noter Onaylı Sureti
 4. 12 Adet Fotoğraf (Son 6 Ay İçinde Çekilmiş)
 5. Kurumlarından Alacakları Onaylı Hizmet Belgesi
 6. Daha Önce Değerlendirilmemiş İse Ortaokul veya Lisede Hazırlık Okuduğuna Dair Belge

Üniversitemize Öğretim Elemanı Olarak Atanacak Adayların Yukarıda Yazılı Olan Atamaya Esas Evraklarını Sonuç Açıklama Tarihinden İtibaren 15 Gün İçerisinde Personel Daire Başkanlığına Şahsen Teslim Etmeleri Gerekmektedir. Tel: 0358 211 50 50

 

Not: 1- Ataması Yapılacak Olan Adaylara Ayrıca Yazılı Bir Tebligat Yapılmayacaktır.

        2- Asıl Adayların 15 gün içinde başvuru evraklarını teslim etmemeleri halinde yedek adaylar davet edilecek olup, bu kişilere de ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.