Öğretim Üyelerimizin Dikkatine

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılına yönelik olarak aktif lisansüstü programlara alınacak öğrenci sayılarının birimler bazında belirlenmesi, hangi derslerin açılabileceğinin sağlıklı bir şekilde planlanabilmesi için Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve önümüzdeki akademik yılda yürürlüğe girecek olan “Amasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi” ve “Amasya Üniversitesi Lisansüstü Yeni Ders Açma Ölçütleri Yönergesi” dikkate alınarak öğretim üyelerimizin Akademik Faaliyet Puanlama Aracı (AFPA) kullanarak oluşturacakları kişisel başvuru dosyalarını ilgili bölüm başkanlıklarına 10.05.2019 tarihi mesai bitimine kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

Öğretim üyelerimizin enstitülerce danışman atanabilmeleri-ders açabilmeleri için akademik yıl içerisinde belirlenen takvim dahilinde bir defa müracaat etmeleri yeterlidir. Uygulamada birliktelik adına AFPA hesaplamalarında 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Güz dönemi için 01.01.2017-01.05.2019 tarihleri arasında yapmış oldukları çalışmalar puanlamada dikkate alınacaktır.

Öğretim üyelerimize önemle duyurulur…

 

İlgili Bölüm Başkanlıklarına Başvuruda Teslim Edilecek Evraklar:

1) AFPA Başvuru Formunun İmzalı Çıktısı

2) Puanlamaya Dahil Edilen Çalışmaların Sadece İlk Sayfalarının Fotokopisi

 

A) Lisansüstü Programlarda Ders Açmak İçin

Madde 12. Lisansüstü programlarda ders açma teklifinde bulunacak öğretim üyelerinde YÖK tarafından belirlenmiş kriterlere ek olarak aranacak nitelikler aşağıda belirtilmiştir:

1) Doktor unvanını aldıktan sonra ön lisans veya lisans düzeyinde en az iki (2) dönem ders vermiş olmak,

2) Son iki yıl içerisinde ilgili lisansüstü programa yönelik yapmış olduğu çalışmalarıyla, Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre değerlendirmeye esas teşkil eden Akademik Faaliyet Puanlama Aracı (AFPA) tablosundan;

•  Yüksek lisans için en az 40 puanı A1-A15 kategorisinden olmak şartı ile minimum 80 puan,

•  Doktora için en az 50 puanı A1-A15 kategorisinden olmak şartı ile minimum 100 puan almış olmak.

 

B) Lisansüstü Eğitim Öğrenci Danışmanlığı İçin

Madde 8. Lisansüstü programlarda tez danışmanı olarak atanacak öğretim üyelerinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenmiş kriterlere ek olarak aranacak nitelikler aşağıda belirtilmiştir:

Danışman atanacak öğretim üyelerinin (doktora danışmanlığı için Doçent veya Profesör olmak şartıyla);

1) Doktor unvanını aldıktan sonra ön lisans veya lisans düzeyinde en az iki (2) dönem ders vermiş olmak,

2) Son iki yıl içerisinde ilgili lisansüstü programa yönelik yapmış olduğu çalışmalarıyla, Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre değerlendirmeye esas teşkil eden Akademik Faaliyet Puanlama Aracı (AFPA) tablosundan;

•  Yüksek lisans için en az 40 puanı A1-A15 kategorisinden olmak şartı ile minimum 80 puan,

•  Doktora için en az 50 puanı A1-A15 kategorisinden olmak şartı ile minimum 100 puan almış olmak.

Enstitüler bünyesinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onayı ile açılan disiplinlerarası programlarda ders açabilmek-danışman olarak atanabilmek için öğretim üyesinin ilgili programında bu şartları sağlaması gerekir.

öğetim üyelrinin dikkatine