Ertelenen Sınavlar


Amasya merkez ve ilçelerimizde 09.01.2017 (Pazartesi) tarihinde yapılması planlanan Final Sınavları hava muhalefeti nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Tüm çalışanlarımıza ve çok değerli öğrencilerimize duyurulur. Çalışanlarımızdan hamile veya engelli olan arkadaşlar idari izinli sayılacaklardır.

Söz konusu ertelenen sınavlar ise;

1. Tüm birimlerimizde yapılacak olan UZEM ortak dersler sınavları 10.01.2017 Salı günü Saat:19.00 ilgili birimlerde yapılacaktır.

2. Ertelenen diğer sınavlar ise, Pazartesi günü ilgili birimlerce öğrencilerimize gerekli duyurular yapılarak,bu hafta içindeilgili anabilim-bölüm başkanlıkları veya müdürlükler-dekanlıklarca gerçekleştirilecektir.

3.Ertelenen sınavlarda gözetmenlik görevi olan akademik personelimizaynı sınavlarda tekrar görevli olupikinci bir görevlendirme yapılmayacaktır.

4. 09.01.2017 (Pazartesi) tarihinde yapılması planlanan öğretim elemanı alım sınavları(Arş.Gör, Öğr.Gör.) ise 10.01.2017 tarihine daha önce belirtilen aynı saat ve yerde yapılacaktır.

Bu duyuru tüm çalışanlarımıza ve öğrencilerimize bu duyuru tebliğ niteliğinde olup ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Bu vesile ile tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar dileriz.