Dergiler

 egitim asobid   ilahiyat
Eğitim Fakültesi Dergisi Sosyal Bilimler Dergisi İlahiyat Fakültesi Dergisi