‘Çocuk ve Kitap’ Başlıklı Çalışma Yayınlandı

Üniversitemiz Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKUYAM) ve Eğiten-Kitap iş birliğiyle hazırlanan “Çocuk ve Kitap” yayımlandı. Editörlüğünü OKUYAM Müdürü, Türkçe Eğitimi ve Çocuk Edebiyatı Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Erkan Çer’in yaptığı Çocuk ve Kitap; çocuk ve kitaplara yönelik özgün düşünceleri sanatçı bakış açısıyla içinde barındırıyor.

‘Çocuk ve Kitap’ Başlıklı Çalışma Yayınlandı 01

Dr. Öğretim Üyesi Erkan Çer, editörlüğünü yaptığı Çocuk ve Kitap ile ilgili şu bilgileri verdi:

‘’Çocuklar, kendine özgü düşünme biçimi ve algılama farklılıklarıyla doğuştan tanıma ve bilme isteği içinde olan doğal öğrenicilerdir. Çocuklar, merak   ve   keşfetme   isteğinin   bir   sonucu   olarak   kendilerini   özgürce   gerçekleştiren, düş kuran, eğlenen ve her gün yeni şeyler öğrenme isteği içinde olan bireylerdir.  Çünkü çocukları gerçek yaşamın sınırlılıklarından merak ve düş gücü kurtarır; düş gücüyle çocuklar sözcüklerle, simgelerle ve imgelerle kendi bilişlerinde var olan yeni bir dünya keşfederler.  Daha özlü bir anlatımla, merak duygusuyla keşfetme ve serüven yaşama isteği onların yaşantılarının olmazsa olmazlarıdır.  Bu bakımdan çocuk ile kitap arasındaki ilişki çocukta var olan merak, keşfetme ve düş gücünü yeterince besleyen, bu sayede onun sayısız yaşantılar geçirmesini sağlayan bir anlayış içinde olmalıdır.

Çocuk ve Kitap, başlıklı bu kitabın sanatçı bakış açısıyla çocuk ve kitaplara yönelik özgün düşünceleri içinde barındırması, kuramsal ve uygulamaya yönelik araştırmalara yer vermesi, çocuk edebiyatı ve Türkçe öğretiminin birbirini bütünleyen konu alanlarıyla ilgili içerik zenginliğine sahip olması, okulöncesi ve ilköğretim düzeyinde bulunan çocuğun dilsel, bilişsel, duyuşsal, sosyal ve kişilik gelişimini destekleyecek eğitim durumları ve etkinlik örneklerini öncelemesi, çocuk edebiyatı araştırmacılarına, eğitim bilimcilerine, çocuk gelişimi alanında çalışan araştırmacılara, Türkçe ve sınıf öğretmenlerine, Türkçe öğretimi ve çocuk edebiyatı üzerine çalışan araştırmacılara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.’’

‘Çocuk ve Kitap’ Başlıklı Çalışma Yayınlandı 02

Çer, kitaba katkı sağlayan yazar ve sanatçılara da teşekkür ederek şöyle devam etti:

‘’Çocuk ve Kitap başlıklı bu kitabın oluşturulmasında verdikleri nitelikli metinlerle katkı sağlayan Doç. Dr. Hatice Fırat, Doç. Dr. Oktay Eser, Dr. Öğr. Üyesi Gülbin Zeren Nalinci, Öğrt. Dr. Hatice Turhan Ağrelim, Adnan Binyazar, Aydın Balcı, Betül Tarıman, Can Göknil, Çiğdem Gündeş, Dr. Fatih Erdoğan, Dursun Ege Göçmen, Hamdullah Köseoğlu, Mehmet Atilla, Mina Tansel, Nemika Tuğcu, Nuran Turan, Sara Şahinkanat, Serpil Ural, Sevgi Saygı, Seza Kutlar Aksoy, Uzman Psikolog Nihan Temiz, Yaprak Moralı, Zeynep Bassa’nın da aralarında bulunduğu yazar ve sanatçılara içtenlikle teşekkür ederim.

Kitabın basımında Eğiten-Kitap yayınevinden Özgür Doğan'a, Yeter Karaçam'a, kitabın kapak resmini çizen Serap Deliorman'a ve arka kapak yazısını yazan değerli hocam Prof. Dr. Sedat Sever'e teşekkür ederim.’’

 

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü