Amasya Universitesi Rehber

Ad Soyad : TUBA YILDIRIM
Fakülte : FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Personel türü : Akademik
Bölüm : BİYOLOJİ
Ünvanı : DOÇ.DR.
E-Posta : yildirimt55@gmail.com
Dahili : 4666
Oda No :

Yazışma Adresi: Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, İpekköy Yerleşkesi 05100 Amasya/Türkiye
Telefon: 0358-2421613 (4666)
Faks: 0358-2421616
E-posta: yildirimt55@gmail.com / tuba.yildirim@amasya.edu.tr

EĞİTİM BİLGİLERİ
Türkiye Gebze Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Doktora 2004
Türkiye Gebze Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Yüksek Lisans 1996
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Lisans 1991

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı :
Tez Başlığı: Bursa ve Sakarya Yöreleri Kırmızı Biberlerinde Aflatoksin Çalışması
Tez Danışmanı: Prof.Dr. Aziz TANRISEVEN

Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanları :
Tez Başlığı: Anti-HBV Antikorlar Kullanılarak Anti-idiyotip Antikor Üretimi ve Aşı Geliştirme Çalışmaları (SBAG-2496)
I. Tez Danışmanı: Prof.Dr. İ.Yavuz SEZEN
II. Tez Danışmanı: Prof.Dr. Aynur BAŞALP

Yüksek Lisans Tez Öğrencileri:
1. Gülşah GÜNDOĞDU, Çiğ süt örneklerinden izole edilen laktik asit bakterilerinin
fenotipik ve genotipik yöntemlerle karakterizasyonu, 2016 (Tamamlandı).
2. Hamdi ÖZKUL, Süt orjinli Lactococcus lactis izolatlarının antimikrobiyal aktivitelerinin belirlenmesi ve identifikasyonu, 2016 (Tamamlandı).
3. İbrahim TÜRKEL, Geniş spektrumlu beta laktamaz (GSBL) üreten Klebsiella pneumoniae izolatlarında atım pompalarının direnç gelişimi üzerine etkisinin belirlenmesi, 2016 (Tamamlandı).
4. Tuğçe SAAT, Amasya’da tüketime sunulan kıyma örneklerinden izole edilen Enterobacteriacea üyelerinde β-laktamaz aktivitelerinin belirlenmesi, 2017 (Tamamlandı).

Doktora Tez Öğrencileri:
1. Mehtap Ünlü SÖĞÜT, Seftazidime dirençli Pseudomonas aeruginosa izolatlarında PER-1 ve OXA-10 benzeri betalaktamazların moleküler yöntemlerle belirlenmesi, 2008 (Tamamlandı).
2. Kemal BİLGİN, Sistemik Kandidemi etkeni Candida albicans suşlarının moleküler yöntemlerle tiplendirilmesi ve SAP4 geni varlığının araştırılması, 2011 (Tamamlandı).
3. Günnur DEMİRCAN, Aspirinin vasküler endotel hücre kültüründe oksidatif ve nitrozatif stres üzerine etkilerinin araştırılması, 2011 (Tamamlandı).
4. Ceren YAVUZ, Hastane kökenli Pseudomonas aeruginosa suşlarının virülans faktörlerinin quorum sensing yönünden değerlendirilmesi ve epitel hücrelerindeki etkileri, 2018 (Tamamlandı).
5. Seda MESCİ, Heterohalkalı bileşiklerin insan meme kanseri (MCF-7) ve kolon kanseri (DLD-1) hücrelerinde çoklu ilaç direncine (MDR) ve apoptotik sinyal yolaklarına etkileri, 2015 (Devam ediyor).

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM
Amasya Üniversitesi Türkiye Amasya Fen-Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. 2018-
Amasya Üniversitesi Türkiye Amasya Fen-Edebiyat Fakültesi Doç. Dr. 2013-2018
Amasya Üniversitesi Türkiye Amasya Fen-Edebiyat Fakültesi Yrd. Doç. Dr. 2007-2013
Gebze Teknik Üniversitesi Türkiye Kocaeli Fen Fakültesi Araştırma Görevlisi (Dr) 2004-2007
Gebze Teknik Üniversitesi Türkiye Kocaeli Fen Fakültesi Araştırma Görevlisi 1995-2004

UZMANLIK ALANLARI
Mikrobiyal Genetik, Mikrobiyal Biyoteknoloji, İmmünoloji, Kanser Moleküler Biyolojisi
Monoklonal Antikor Üretimi, Hücre Kültürü, Rekombinat DNA Teknolojisi, Immunodiagnostik Teknikler, Moleküler Mikrobiyoloji ve Tiplendirme Yöntemleri

PROJE DENEYİMİ

Yeni Tip Paraben Sübstitüe Spermin Türevi Siklotrifosfazen Bileşiklerinin Sentezi, Yapı Karakterizasyonu, Antimikrobiyal Özellikleri ve DNA'ya Bağlanma Aktivitelerinin Araştırılması 118Z525 75.750,00TL 2018-2020 Danışman Ulusal

FMBBAP 18-0333 Heterohalkalı Bileşiklerin DLD-1 (Kolon Kanseri) ve CCD-18Co (Normal Kolon Epiteli) Hücrelerinde Çoklu İlaç Direncine (MDR) Etkileri Amasya Üniversitesi 9.993,04 TL 03.09.2018-03.09.2019 Yürütücü Kurumsal (BAP v.b.)

FMB-BAP 18-0334 Meme Kanseri Hücre Hattında (MCF-7) Pirol Türevli Bileşiklerin Apoptotik Aktiviteye Etkisi Amasya Üniversitesi 9.993,80 TL 03.09.2018-03.09.2019 Araştırmacı Kurumsal (BAP v.b.)

FMB-BAP 18-0321 MCF-7 Hücre Hattında PhTAD Türevli Dihidro Pirol Bileşiklerinin Anti-Kanser Aktivitesi Amasya Üniversitesi 9.955.44 TL 03.09.2018-03.09.2019 Araştırmacı Kurumsal (BAP v.b.)

FMB-BAP 18-0301 3. Organik Elektronik Çalıştayı Amasya Üniversitesi 6.159,60 TL 14-06-2018 14-12-2018 Araştırmacı Kurumsal (BAP v.b.)

FMB-BAP 17-0268 Karbapenem dirençli Acinetobacter baumannii klinik izolatlarındaki direnç genlerinin karakterizasyonu Amasya Üniversitesi 29.863,00TL 20.06.2017-20.06.2019 Araştırmacı Kurumsal (BAP v.b.)

FMB-BAP 17-0265 MCF-7 Hücre Hattında Iris taochia (Iridaceae)'den Elde Edilen Isoflavonların Anti-Kanser Aktivitesi Amasya Üniversitesi 24.746.00 07.07.2017-07.07.2018 Araştırmacı Kurumsal (BAP v.b.)

FMB-BAP 17-0254 Β-Laktamaz Pozitif Enterobacteriaceae İzolatlarında Biyofilm Oluşum Mekanizmalarının Araştırılması'' Amasya Üniversitesi 29.987,00 TL 20.06.2017-20.06.2018 Yürütücü Kurumsal (BAP v.b.)

FMB-BAP 17-0243 Farklı Antibiyotiklere Karşı Klebsiella pneumoniae'de RNA-Seq Transkriptom Analizi ve GroEl Ekspresyonun Belirlenmesi Amasya Üniversitesi 46.689,06 TL 17.07.2017-17-10.2018 Yürütücü Kurumsal (BAP v.b.)

FMB-BAP 17-0241 Uygulamalı Biyoinfomatik Çalıştayı Amasya Üniversitesi 14.979,10 TL 17.07.2017-17.01.2018 Yürütücü Kurumsal (BAP v.b.)

Yeni Nesil Antrakinon Türevi Siklotrifosfazen Bileşiklerinin Sentezi, Yapı Karakterizasyonu ve Kanser Hücreleri Üzerine Olası Etkilerinin İncelenmesi 117Z163 425.250, 00 TL 2017-2019 Araştırmacı/Uzman Ulusal

PYO.VET.1901.17.001 Samsun’da tüketime sunulan sığır kıyma ve tavuk parça eti örneklerinden Enterobacteriaceae izolasyonu, izolatların tür düzeyinde belirlenmesi ve GSBL aktivitelerinin belirlenmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 4.999,93 TL 03.07.2017- 29.12.2017 Araştırmacı Kurumsal (BAP v.b.)

FMB-BAP 16-0231 PZR Temelli Moleküler Tiplendirme Yöntemleri Çalıştayı Amasya Üniversitesi 14.687.90 25.05.2016 29.12.2016 Yürütücü Kurumsal (BAP v.b.)

FMB-BAP 15-099 Uygulamalı moleküler biyoloji yöntemleri lisansüstü bahar okulu Amasya Üniversitesi 14.293,68 16.02.2015-28.09.2015 Yürütücü Kurumsal (BAP v.b.)

FMB-BAP 15-0148 Sanayi Kuruluşlarının Analiz Taleplerine Yönelik Altyapı Güçlendirilmesi Amasya Üniversitesi 272.269,00TL24.11.2015-07.08.2017 Araştırmacı/Uzman Kurumsal (BAP v.b.)

FMB-BAP 15-0123 Çiğ sütten izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının hücresel sinyal molekülleri tarafından düzenlenen virülans faktörlerinin belirlenmesi Amasya Üniversitesi 28.308,20 04.05.2015-03.10.2016 Yürütücü Kurumsal (BAP v.b.)

FMB-BAP-13-040Sığır kıyma ve köftelerinde Salmonella varlığı ve karakterizasyonu ile izolatlarda antibiyotik dirençlilik profillerinin belirlenmesi Amasya Üniversitesi 9.996,48 01.12.2014-30.11.2015 Yürütücü Kurumsal (BAP v.b.)

FMB-BAP 14-080 Amasya’da farklı ekolojik koşullarda yayılış gösteren bazı Lamiaceae ve Asteraceae familyasına ait bitki türlerinin biyolojik aktivitesinin incelenmesi Amasya Üniversitesi 19.690,66 11.12.2014-25.03.2016 Araştırmacı/Uzman Kurumsal (BAP v.b.)

FMB-BAP 14-079 Hastane kökenli GSBL (+) Klebsiella pneumoniae izolatlarında, efluks pompasını kodlayan gen bölgelerinin belirlenmesi Amasya Üniversitesi 19.953,40 11.12.2014-11.01.2016 Yürütücü Kurumsal (BAP v.b.) 1403F090

Hastane kökenli Pseudomonas aeruginosa suşlarının virülans faktörlerinin quorum sensing yönünden değerlendirilmesi ve epitel hücrelerindeki etkileri Anadolu Üniversitesi 39.902,00 01.04.2014-30.03.2018 Araştırmacı/Uzman Kurumsal (BAP v.b.)

Tek ve çift floreniliden köprülü siklotrifosfazen bileşiklerin parabenler ile reaksiyonları, antimikrobiyal özellikleri ve DNA’ya bağlanma aktivitelerinin araştırılması 114Z641 30.000,00 15.09.2014-15.09.2016 Araştırmacı/Uzman Ulusal

FMB-BAP-12-012 Amasya ilinde tüketime sunulan süt ve peynirlerde Stapylococcus aureus izolatlarının ve enteretoksin gen profillerinin belirlenmesi Amasya Üniversitesi 5.161,32 31.05.2012-30.11.2013 Yürütücü Kurumsal (BAP v.b.)

Floreniliden köprülü siklofosfazen bileşiklerinin sentezi, karakterizasyonu ve floresans, biyolojik aktivite özelliklerinin arastırılması 111T085 228.239,00 01.11.2011-01.11.2013 Araştırmacı/Uzman Ulusal

Araştırma ve uygulama merkezi laboratuvar oluşum projesi 2010K120490 4.000.000,00 2010-2018 Araştırmacı/Uzman Ulusal

OMÜ (BAP) PYO.TIP.1901.10.010 Hücre kültürü modelinde elektromanyetik alanın hücre üzerine etkisinin araştırılması Ondokuz Mayıs Üniversitesi 5.000,00 01.02.2010-01.02.2012 Araştırmacı/Uzman Kurumsal (BAP v.b.)

Yeni tip spermin türevi siklofosfazatrien bileşiklerinin sentezi, karakterizasyonu ve biyolojik aktivitelerinin araştırılması 108T355 153.547,00 01.11.2008-01.11.2010 Araştırmacı/Uzman Ulusal

OMÜ (BAP) T419 Hastane infeksiyonları izlemi moleküler epidemiyoloji laboratuvarı kurulumu projesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 250.000,00 01.08.2007-01.08.2009 Araştırmacı/Uzman Kurumsal (BAP v.b.)

Mycoplasma gallisepticum PvpA proteininin rekombinant DNA teknolojisi ile üretilmesi ve immünolojik tanı reaktifi olarak kullanımı 104T271 18.940,00 01.05.2005-01.11.2006 Araştırmacı/Uzman Ulusal

GYTE (BAP) 2003-A-2 Aflatoksin B1 tanısı için ELISA test kiti geliştirilmesi Gebze Teknik Üniversitesi 5.000,00 01.04.2003-01.04.2005 Araştırmacı/Uzman Kurumsal (BAP v.b.)

GYTE (BAP) 02-A-01-04-03 Karsinoembriyonik antijene karşı monoklonal antikor üretimi Gebze Teknik Üniversitesi 3.000,00 15.02.2002-15.02.2004 Araştırmacı/Uzman Kurumsal (BAP v.b.)

GYTE (BAP) 01-A-01-04-37 Tümör markırı olan alfa-fetoprotein’e karşı monoklonal antikor üretimi Gebze Teknik Üniversitesi 1.000,00 01.01.2001-01.01.2002 Araştırmacı/Uzman Kurumsal (BAP v.b.)

GYTE (BAP) 01-A-01-04-36 Hepatit B’ye özgü monoklonal antikorlar kullanarak anti-idiyotip antikor üretimi Gebze Teknik Üniversitesi 1.000,00 01.01.2001-01.08.2002 Araştırmacı/Uzman Kurumsal (BAP v.b.)

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER
Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı: 213
Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı:
Tamamlanan Yüksek Lisans: 4 – Doktora: 4
Devam Eden Doktora: 1

Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/sorumluluk/olay/üyelik vb.) Mesleki eğitimle ilgili sertifikalar
1. “Evolution 201 UV-VIS Spektrofotometre” Eğitim Sertifikası, Amasya, 23.03.2016.
2. LECO TruSpec Micro CHNS Eğitim Sertifikası, Amasya, 03.03.2016.
3. “Real time PCR ve Western Blot Yeni Gelişen Teknolojiler ve Klinik Uygulamalar” Workshop Sertifikası, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 26-27 Mayıs 2014.
4. “Fusion FX 5 Kullanıcı Eğitimi” Vilber Lourmat Eğitim Sertifikası, Amasya, 05 Kasım, 2014.
5. “Pico Real Kullanıcı Eğitimi” Thermo Fisher Scientific Eğitim Sertifikası, 07 Kasım, Amasya, 2013.
6. “Multiskan Go Kullanıcı Eğitimi” Thermo Fisher Scientific Eğitim Sertifikası, Amasya, 07 Kasım, 2013.
7. “HPLC Kullanıcı Eğitim Sertifikası” Amasya, 02.10.2013.
8. “Mikroskop ve Kontrast Yöntemleri, Floresan Mikroskopi Yöntemleri ve İleri Görüntüleme Teknikleri” konularına ilişkin Olympus Mikroskopi Semineri Katılım Belgesi, Ankara, 29 Mayıs, 2012.
9. “BIO-RAD CHEF Mapper XA System” Eğitim Sertifikası, MEDTEK, Samsun, Temmuz, 2007.
10. “BIO-RAD Gel Doc XR System” Eğitim Sertifikası, MEDTEK, Samsun, Temmuz, 2007.

Eğitim-öğretimle ilgili sertifikalar
11. Sağlık Alanında Proje Yazımı ve Hücre Ölümü Araştırmalarında Yeni Teknikler Çalıştayı, Gebze, 09-11 Şubat 2017.
12. Kanserde Veri Madenciliği Çalıştayı 6. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi (MOKAD) Konya, 27-30 Ekim 2016.
13. TUBİTAK 2229 - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı “ Fen Bilgisi ve Biyoloji Öğretmen Adaylarına Yönelik Bilim Danışmanlığı Çalıştayı” Amasya, 7-12 Eylül 2015.
14. Tübitak 2237 Akademisyenlere Yönelik Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi, Bozok Üniversitesi, Yozgat, 2-4 Mayıs 2014.
15. “Cell Culture and Protein Researches Course” Sertifikası, İstanbul, 04-15 Mart 2013.
16. TÜBİTAK “Bilgilendirme ve Eğitim Semineri” Katılım Belgesi, Amasya, 21.03.2012.
17. Visiting Scientist, North Dakota State University (NDSU), Department of Biological Sciences, Stevens Hall, Fargo, June-Sep, 2010.
18. Hibridoma Teknolojisi Uygulamalı Eğitim Kursu, TÜBİTAK-Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü, Gebze/Kocaeli, 12-16 Mayıs, 2003.
19. “I. Prokaryotik sistemlerde gen klonlanması ve ekspresyonu”, “II. Protein molecular biology”, “Protein saflaştırmasında sıklıkla kullanılan kromatografik tekniklerin temel ilkeleri” Gen ve Protein Moleküler Biyolojisi Lisansüstü Eğitim Kursu, TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi (GMBAE), Gebze/Kocaeli, 28 Haziran-9 Temmuz, 1999.
20. Enzim Mühendisliğinde Temel İlkeler ve Uygulamalar Yaz Okulu, TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi (GMBAE), Gebze/Kocaeli, 13-18 Temmuz, 1997.

Görevlendirmeler
21. “2023 Vizyonunda Üniversitelerin Araştırma Merkezleri Çalıştayı IV” Akdeniz Üniversitesi, 1-2 Mart 2018, Antalya
22. “2023 Vizyonunda Üniversitelerin Araştırma Merkezleri Çalıştayı III” Artvin Çoruh Üniversitesi, 1-3 Haziran 2016, Artvin.
23. “2023 Vizyonunda Üniversitelerin Araştırma Laboratuvarları Çalıştayı II” (Uluslar arası Katılımlı) Dumlupınar Üniversitesi, 5-7 Kasım 2015, Kütahya.
24. Tübitak Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) Odak Grup Toplantısı, 2017, Ankara
25. Tübitak, 2017-1. Dönem 2216 Biyomedikal ve Genetik Paneli
26. Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı, Ar-Ge Merkezleri Akademisyen Görevlendirme, 9 Şubat 2017, Gebze
27. Türkiye Bilimler Akademisi “Üniversite Konferansları Programı” Üniversite Yetkilisi, 2015-2016
28. KOSGEP Ar-Ge, İnovasyon Endüstriyel Uygulama Destek Programı Kurul Üyesi, 2016
29. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı Değerlendirme Komisyonu Üyesi, 2015, Ankara.
30. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı Değerlendirme Komisyonu Üyesi, 2014, Ankara.
31. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı Değerlendirme Komisyonu Üyesi, 2013, Ankara
32. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı Değerlendirme Komisyonu Üyesi, 2012, Ankara.

Jüri Üyeliği
33. A.Ü. Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanma Jüri Üyesi, 2018, Amasya.
34. A.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanma Jüri Üyesi, 2018, Amasya.
35. A.Ü. Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanma Jüri Üyesi, 2017, Amasya.
36. A.Ü. Suluova Meslek Yüksekokulu, Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanma Jüri Üyesi, 2017, Amasya.
37. Suluova Meslek Yüksekokulu, Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Atanma Jüri Üyesi, 2015, Amasya.
38. GTU Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Üyesi, 2018, Gebze
39. Anadolu Üniversitesi Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Üyesi, 2018, Eskişehir
40. Erzincan Üniversitesi Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Üyesi, 2018, Erzincan
41. Amasya Üniversitesi Y.Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyesi, 2017, Amasya (4)
42. GOP Üniversitesi Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Üyesi, 2017, Tokat (2)
43. Sinop Üniversitesi Y.Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyesi, 2016, Sinop (2)
44. OMÜ Üniversitesi Y.Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyesi, 2016, Samsun (5)
45. Amasya Üniversitesi Y.Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyesi, 2016, Amasya (3)
46. Sinop Üniversitesi Y.Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyesi, 2015, Sinop (2)

Komisyon Üyesi
47. Lisansüstü Başvurularını İnceleme ve Değerlendirme Jüri Üyeliği, Amasya, 2018.
48. Komisyon Üyesi, Amasya, 2018.
49. Akademik Başvuru Ön Değerlendirme Komisyonu, Amasya, 2017.
50. A.Ü. Doktora Tez İzleme Komitesi Üyeliği, Amasya, 2017.
51. A.Ü. Doktora Yeterlik Komitesi Üyeliği, 2017
52. A.Ü. Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Üyeliği, 2017
53. Doktora Yazılı Sınav Jüri Üyeliği, Amasya, 2015
54. Yüksek Lisans Başvuru Değerlendirme Jüri, Amasya, 2014.

Proje-Hakemlik
55. Necmettin Erbakan Üniversitesi, BAP değerlendirmesi, 2018
56. Anadolu Üniversitesi, BAP Değerlendirme 2017
57. Amasya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) Değerlendirme Komisyonu Üyesi, (2012-2018)

Dergi Hakemlik
58. Open Chemstry, 2018
59. Chemical Biology & Drug Design, 2017
60. The Scientific Pages of Infectious Diseases, 2017
61. Phosphorus, Sulfur, and Slcon and the Related Elements, 2017
62. International Food Research Journal, 2015
63. Türk Biyoloji Dergisi, 2018
64. Türk Kimya Dergisi, 2018
65. Journal of Molecular Biology and Biotechnology, 2018
66. Gıda ve Yem Bilimi Teknolojisi Dergisi, 2017
67. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, 2016
68. “Middle Blacksea Journal of Health Science” OKÜP dergisi editor kurulu üyesi, 2014

İdari Görevler
Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü (2018- )
Sağlık Bilimleri Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği (2018)
Biyoteknoloji Anabilimdalı Başkanı (2016- )
Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Müdürü (2015-2018)
Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Müdür Yardımcısı (2013-2015)
Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Yönetim Kurulu Üyesi (2013-2018)
Merkez laboratuvarı işveren vekili, 2015
Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkan Yardımcısı (2014- 2016)
Fen Bilimleri Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi (2011- 2014)
Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı (2009 - 2013)
Fen Edebiyat Fakültesi Burs Komisyon Başkanı-Üye (2009 - 2013)
Fen Edebiyat Fakültesi Muayene ve Kabul Komisyonu Başkan Vekili Üye (2012-2013)
Fen Bilimleri Enstitü Müdür Vekili (2008 - 2009)

Diğer Faaliyetler
Moleküler Kanser Araştırma Derneği Üyelik (MOKAD), 2016
“Sağlık Çalışanları ve Bulaşıcı Hastalıklar” konulu Panel. Durupınar, B., Sırıken, B., Yıldırım, T. Fen-Edebiyat Fakültesi, İpekköy Yerleşkesi Konferans Salonu, 30 Nisan 2014, Amasya.
“Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA)" konulu Panel. Dursun, A., Nergiz, Ö, Yıldırım, T. Fen-Edebiyat Fakültesi, İpekköy Yerleşkesi Konferans Salonu, 18 Mayıs 2012, Amasya.

Ödüller

Tübitak Proje Performans Ödülü 2018

SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İ. Türkel, T. Yıldırım, B. Yazgan, M. Bilgin, E. Başbulut, Relationship between antibiotic resistance, efflux pumps, and biofilm formation in extended-spectrum β-lactamase producing Klebsiella pneumoniae. Journal of Chemotherapy, 10.1080/1120009X.2018.1521773

T. Yıldırım, E. Şenkuytu, E. Ergene, K. Bilgin, Y. Uludağ, G. Yenilmez Çiftçi, Biological activity of new cyclophosphazene derivatives including fluorenylidene-bridged cyclophosphazenes. ChemistrySelect, 3, 9933–9939, 2018. DOI: 10.1002/slct.201801766

E. Şenkuytu, T. Yıldırım, Z. Ölçer, Y. Uludağ, G. Yenilmez Çiftçi, DNA interaction analysis of fluorenylidene double bridged cyclotriphosphazene derivatives. Inorganica Chimica Acta, 477 219–226, 2018. https://doi.org/10.1016/j.ica.2018.02.035 0020-1693

B., Yazgan, İ., Türkel, R., Güçkan, Ç., Kılınç, T., Yıldırım, Comparison of biofilm formation and efflux pumps in ESBL and carbapenemase producing Klebsiella pneumoniae, J Infect Dev Ctries, 12(3):156-163, 2018. doi:10.3855/jidc.9677

A., Opuş, T. Yıldırım, A. Birinci, B. Durupınar, Investigation of the relationship between class-1 integrons and per-1 enzyme in ceftazidime resistant Pseudomonas aeruginosa. Biomedical Research, 28 (6): 2689-2695, 2017. ISSN 0970-938X

B. Sırıken, T. Yıldırım, A.K.Güney, I. Erol, B. Durupınar, Prevalence and molecular characterization of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus in foods of animal origin, Turkey. Journal of Food Protection, 79 (11):1990–1994, 2016. doi:10.4315/0362-028X.JFP-16-161

G. Yenilmez Çiftçi, E. Şenkuytu, S. E. İncir, F. Yüksel, Z. Ölçer, T. Yıldırım, A. Kılıç, Y. Uludağ, First paraben substituted cyclotetraphosphazene compounds and DNA interaction analysis with a new automated biosensor. Biosensors and Bioelectronics. 80:331–338, 2016. http://dx.doi.org/10.1016/j.bios.2016.01.061

B. Sırıken, H. Türk, T. Yıldırım, B. Durupınar, I. Erol, Prevalence and characterization of Salmonella isolated from chicken meat in Turkey. Journal of Food Science. 80(5): 1044-1050, 2015. DOI: 10.1111/1750-3841.12829

H. Randhawa, S. Chikara, D. Gehring, T. Yıldırım, J. Menon, K. M. Reindl, Overexpression of peptide deformylase in breast, colon, and lung cancers. BMC Cancer. 13(321): 2407-13, 2013. DOI: 10.1186/1471-2407-13-321

M. Bilgin, T. Yıldırım, M. Hökelek, In vitro effects of ivermectin and sulphadiazine on Toxoplasma gondii. Balkan Med. J. 30:19-22, 2013. DOI: 10.5152/balkanmedj.2012.098

B. Sırıken, T. Yıldırım, I. Erol, B. Durupınar, A. Çiftci, E. E. Onuk, Prevalence and characterization of coagulase positive Staphylococci isolated from salted anchovy. Journal of Aquatic Food Product Technology. 22(4):339-352, 2013. DOI:10.1080/10498850.2011.651773

G. Yenilmez Çiftçi, E. Tanrıverdi Eçik, T. Yıldırım, K. Bilgin, E. Şenkuytu, F. Yuksel, Y. Uludağ, A. Kılıç, Synthesis and characterization of new cyclotriphosphazene compounds. Tetrahedron. 69:1454-1461, 2013. DOI: 10.1016/j.tet.2012.12.027

T. Yıldırım, K. Bilgin, G. Yenilmez Çiftçi, E. Tanrıverdi Eçik, E. Şenkuytu, Y. Uludağ, L. Tomak, A. Kılıç, Synthesis, cytotoxicity and apoptosis of cyclotriphosphazene compounds as anticancer agents. European Journal of Medicinal Chemistry. 52: 213-220, 2012. DOI: 10.1016/j.ejmech.2012.03.018

A.Y. Çoban, Y. Tanrıverdi Çaycı, T. Yıldırım, Z. Erturan, B. Durupınar, B. Bozdoğan, Investigation of plasmid-mediated quinolone resistance in Pseudomonas aeruginosa strains isolated from cystic fibrosis patients. Mikrobiyol Bul. 45:602-8, 2011.

M. Ünlü Söğüt, T. Yıldırım, A. Birinci, B. Durupınar, Determination of PER-1 and OXA-10-like β-Lactamases in ceftazidime-resistant Pseudomonas aeruginosa isolates by molecular methods. J Med Sci. 31(5):1227-35, 2011. DOI:10.5336/medsci.2010-22180

Ö. Büyüktanır, T. Yağcı, A. Fındık, T. Yıldırım, N. Yurdusev, Generation of mouse hybridomas secreting anti-Salmonella enteritidis antibodies and their preliminary characterization. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 17(4): 667-670, 2011. DOI: KVFD-2011-4102

O.S. Cirit, T. Yıldırım, A.Y. Çoban, Investigation of Panton-Valentine Leukocidine presence in the clinical strains of Staphylococcus aureus. Balkan Med. J. 28:119-124, 2011. DOI: 10.5174/tutfd.2009.02621.3

A.Y. Çoban, U. Demirpek, T. Yıldırım, Y. Tanrıverdi Çaycı, T. Kocagöz, B. Durupınar, Rapid detection of methicillin resistance in Staphylococcus aureus isolates; evaluation of colorimetric quicolor ES agar and determination of breakpoint inhibition zone diameters of cefoxitin. World J Microbiol Biotechnol. 27:1901–1904, 2011. DOI: 10.1007/s11274-011-0649-y

A. Çiftçi, E.E. Onuk, A. Fındık, T. Yıldırım, M. Ünlu Sögüt, Molecular typing of Staphylococcus aureusstrains from ovine mastitis by pulsed-field gel electrophoresis and polymerase chain reaction based on coagulase and protein A gene polymorphisms. J Vet Diagn Invest. 21:849–853, 2009. DOI: 10.1177/104063870902100614

Ö. Büyüktanır, T. Yıldırım, C. Yakıcıer, O. Genç, N. Yurdusev, Recombinant PvpA protein-based diagnostic prototype for rapid screening of chicken Mycoplasma gallisepticum infections. Veterinary Microbiology. 129:139–149, 2008. DOI:10.1016/j.vetmic.2007.11.028

T. Yıldırım, F. Şentürk Akfırat, E. Derebay, I.Y. Sezen, Mab against carcinoembryonic antigen (CEA). Hybridoma. 24(6):319-320, 2005.

F. Şentürk Akfırat, T. Yıldırım, A. Başalp, and I.Y. Sezen, Production of Mabs against alpha-fetoprotein. Hybridoma and Hybridomics. 23(4):262-263, 2004.

T. Yıldırım, A. Başalp, F. Yücel, A.I. Manav, and I.Y. Sezen, Generation of anti-idiotypic antibodies that mimic HBsAg and vaccination against hepatitis B virus. Hybridoma and Hybridomics. 23(3):192-197, 2004. DOI: 10.1089/1536859041224307

Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

B. Sırıken, G. İnat, T. Yıldırım, C. Yavuz, A. Çiftci, Methicillin resistance coagulase positive Staphylococci and Staphylococcus aureus isolated from raw milk and cheese, Samsun Province Turkey. Journal of Food and Feed Science Technology, 20: 55-63 (2018/2), ISSN 1303-3107

C. Yavuz, D. D. Kılıç, A. Ayar, T. Yıldırım, Antibacterial effects of methanol extracts of some plant species belonging to Lamiaceae family, International Journal of Secondary Metabolite, Int. J. Sec. Metabolite, 4: 3 429-433. 2017 DOI: 10.21448/ijsm.376691

G. Demircan, E. Diraman, Y. Yılmaz Miroglu, S. Demircan, Z. Yazıcı, A.Y. Çoban, T. Yıldırım, A. Bilir, Effects of aspirin on oxidative and nitrosatve stress in vascular endothelial cell culture. J.Exp.Clin.Med. 33(3):129-137, 2016. doi: 10.5835/jecm.omu.33.03.002

T. Yıldırım, B. Sırıken, C. Yavuz, Çiğ süt ve peynirlerde koagulaz pozitif Stafilokoklar. Vet Hekim Der Derg. 87(2) 3-12, 2016. ISSN: 0377-6395

T. Yıldırım, B. Sırıken, C. Yavuz, Sığır kıyma ve köftelerinde Salmonella spp varlığı. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi. 87(1), 11-23, 2016. ISSN: 10377-6395

A. K. Güney, T. Yıldırım, B. Durupınar, A study on class I integrons and antimicrobial resistance among clinical Staphylococci isolates from a Turkish hospital. Clin Microbial. 3(6):1-4, 2014.http://dx.doi.org/10.4172/2327-5073.1000173

T. Yıldırım, A. Tanrıseven, Ş. Özkaya, Bursa ve Sakarya kırmızıbiberlerinde aflatoksin çalışması.
Gıda Teknolojisi, 2(6):60-64, 1997.

Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

S. Mesci, M. Gül, T. Yıldırım, Antioxidant and cytotoxic activity studies of sulfur containing glycine imine derivatives. 7th Multidisciplinary Cancer Research & 1st Basic Oncology Congress, 11-14 October 2018, Seferihisar, İzmir.

G. Yenilmez Çiftçi, N. Bayık, E. Tanrıverdi Eçik, E. Şenkuytu, T. Yıldırım, Cytotoxicity of anthraquinone substituted cyclotriphosphazene. 4th Organic Chemistry Congress with International Participation, 04-07 October 2018, Side, Antalya.

C. Yavuz, T. Yildirim, H. Sivas, Effects of N-(3 oxododecanoyl) –L homoserine lactone, a quorum sensing signal molecule belonging to Pseudomonas aeruginosa, over human pancreas cell (hTERT-HPNE) 43rd FEBS Congress, 6-12 July, 2018, SpT.02-11. Prague/Czech Republic

B.Yazgan, A.Ayar, T.Yıldırım, Effect of Iris Taochia (Iridaceae) Plant Extracts on Anti-Cancer Activity in Breast Cancer Cell Line (MCF-7) 24-26 July, 2018IMCOFE Barcelona

T.Yıldırım, E.Şenkuytu, G.Yenilmez Çiftçi, Methyl/Ethyl/Propyl/ Buthyl/Benzyl Paraben Substituted Fluorenylidene-Double Bridged Cyclotriphosphazenes: Structural Properties and DNA binding. The International Chemistry & Biology Conference’18 (ChemBioCon18) 11-14, 2018 Şarm El-Şeyh, Egypt.

T.Yıldırım, E.Şenkuytu, G.Yenilmez, Biological Activity Studies of Paraben Substitute Cyclotriphosphazene Compounds. The International Chemistry & Biology Conference’18 (ChemBioCon18) 11-14, 2018 Şarm El-Şeyh, Egypt.

Siriken, B., Inat, G., Yıldırım, T., Yavuz, C., Çifti, A. (2018). “Methicillin Resistance Coagulase Positive Staphlococci and Staphlococcus aureus Isolated from Raw Milk and Cheese”. 1st International Gap Agriculture and Livestock Congress. 25-27 April. Şanlıurfa.

Siriken, B., Inat, G., Yıldırım, T., Yavuz, C., Çifti, A. (2018). “Isolation, Determination of Antibiotic Resistance Profile and Extended Spectrum Beta-Lactamase (Esbl) Activity of The Enterobacteriaceae Isolates From Ground Beef and Chicken Meat Samples Consumed In Samsun Province”. 1st International Gap Agriculture and Livestock Congress. 25-27 April. Şanlıurfa.

C. Başkan, S. Maraklı, T. Yıldırım, H. Sivas, The determination of cytotoxic effects of N-(3 oxododecanoy¬l)-L-homoserine lactone belonging to Pseudomonas aeruginosa in a human colorectal adenocarcinoma cell line, 7th International Molecular Biology and Biotechnology Congress, p41, 25-27 April 2018, Konya, Turkey.

C. Başkan, T. Yıldırım, H. Sivas, Investigation of las and rhl quorum-sensing systems in clinical isolates of ceftazidime resistant Pseudomonas aeruginosa, 7th International Molecular Biology and Biotechnology Congress, p63, 25-27 April 2018, Konya, Turkey.

D. D. Kılıç, C. Yavuz, A. Ayar, T. Yıldırım, Investigation of genotoxic and antigenotoxic activities of different plant extracts of Asteraceae family, 4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN-2017), P.763, 4-8 October 2017, Antalya-Turkey.

D. D. Kılıç, A. Ayar, C. Yavuz, T. Yıldırım, Genotoxic and antigenotoxic effects of some plant species of Lamiaceae family which spread in Amasya. 4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN-2017), P.762, 4-8 October 2017, Antalya-Turkey.

B. Sırıken, C. Yavuz and T. Yıldırım, Presence of Salmonella spp. in ground beef and cattle meatball. 7th International Veterinary Congress, P.74, September 04-05, 2017, Paris, France. J Vet Sci Technol 2017, 8:4(Suppl) DOI: 10.4172/2157-7579-C1-024.

T. Yıldırım, E. Şenkuytu, Y. Uludağ, G. Yenilmez Çiftçi, First fluorenylidene double bridged paraben substituted cyclotriphosphazene compounds and DNA interaction analysis. A Panel on Recent Trends of Chemistry in Pharmaceutical and Clinical Research, Panel on New Potent Bioactive Azole Derivatives Containing Pharmacophore Groups, 5th Annual International Conference on Chemistry, P:37-38, 17-20 July 2017, Athens, Greece.

C. Yavuz, R. Güçkan, Ç. Kılınç, B. Yazgan, S. Mesci, T. Yıldırım, Analyses of antibiotic resistance related to biofilm activity and ESBL genes of Klebsiella pneumoniae. VI. International Molecular Medicine, PP-122, 241, 22-25 May 2017, İstanbul.

B. Yazgan, İ. Türkel, R. Güçkan, Ç. Kılınç, T. Yıldırım, Investigation of efflux pumps in antibiotic resistance of Klebsiella pneumoniae. VI. International Molecular Medicine, PP-120, 239, 22-25 May 2017, İstanbul.

D. D. Kılıç, A. Ayar, C. Yavuz, T. Yıldırım, Determination of antibacterial activities of different plant species belonging to Asteraceae family. I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants: “Natural and Healthy Life”, PS- 7, Submission ID: 901, 996, 10-12 May 2017, Konya, ISBN: 978-605-4988-14-3.

D. D. Kılıç, A. Ayar, C. Yavuz, T. Yıldırım, Antibacterial effects of methanol extracts of some plant species belonging to Lamiaceae family. I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants: “Natural and Healthy Life”, PS-7, Submission ID: 904, 1000, 10-12 May 2017, Konya, ISBN: 978-605-4988-14-3.

C. Yavuz, S. Maraklı, T. Yıldırım, Antibacterial activities of the essential oil of Thymus spp., Lavandula spp. and Salvia spp. I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants: “Natural and Healthy Life”, PS-11, Submission ID: 1489, 1524, 10-12 May 2017, Konya, ISBN: 978-605-4988-14-3.

T. Yıldırım, S. Mesci, B. Yazgan, B. Sırıken, ATP-binding cassette transporters. International DNA Day and Genome Congress, IDDGC17-PP-194, 211, April 24-28, 2017, Ahi Evran University, Kırşehir.

B. Sırıken, T. Yıldırım, C. Yavuz, Salmonella pathogenicity islands. International DNA Day and Genome Congress, IDDGC17-PP-138, 158, April 24-28, 2017, Ahi Evran University, Kırşehir.

B. Sırıken, G. İnat, T. Yıldırım, C. Yavuz, A. Çiftçi, İ. Erol, Some characterisation of coagulase positive Stapylococci isolated from cheese samples. International DNA Day and Genome Congress, IDDGC17-OP-209, 114, April 24-28, 2017, Ahi Evran University, Kırşehir.

T. Yıldırım, C. Yavuz, B. Sırıken, Determination of biofilm formation by Pseudomonas aeruginosa isolated from raw milk samples. International DNA Day and Genome Congress, IDDGC17-OP-166, 75, April 24-28, 2017, Ahi Evran University, Kırşehir.

B. Sırıken, G. İnat, C. Yavuz, T. Yıldırım, A. Çiftçi, İ. Erol, Some characterisation of coagulase positive Stapylococci isolated from raw milk samples. International DNA Day and Genome Congress, IDDGC17-OP-147, 57, April 24-28, 2017, Ahi Evran University, Kırşehir.

T. Yıldırım, G. Yenilmez Çiftçi, E. Şenkuytu, E. Ergene, DNA binding properties of fluorenylidene bridged cyclotriphosphazenes. 4th International BAU Drug Design Congress, PP – 113, 13-15 October 2016, Bahçeşehir University School of Medicine, İstanbul.

B. Siriken, T. Yildirim, A. K. Guney, I. Erol and B. Durupinar, Phenotypic and genotypic characterization of Staphylococcus aureus strains from some food stuff of animal origin. J Biotechnol Biomater Vol. 6, Issue 6(Suppl), 2nd World Congress on Bio Summit & Molecular Biology Expo, P-68, October 10-12, 2016, Dubai, UAE

İ. Türkel, Y. Yılmaz, B. Yazgan, T. Yıldırım, Detection of biofilm formation in ESBL producing Klebsiella pneumoniae by three different methods. The FEBS Journal, 283 (Suppl. 1), 437, September 2016, Kuşadası. P-02.06.4-001, DOI: 10.1111/febs.13903.

T. Saat, T. Yıldırım, Amasya’da tüketime sunulan kıyma örneklerinden izole edilen Enterobacteriaceae türlerinde β-laktamaz aktivitelerinin belirlenmesi. 5. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 18-21 Temmuz 2016, Konya.

B. Sırıken, T. Yıldırım, A.K. Güney, I. Erol, B. Durupınar, Prevalance and molecular characterization of MRSA in foods of animal origin, Turkey. 3rd International VetIstanbul Group Congress, 112, 17-20 May 2016, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

T. Yıldırım, B. Sırıken, C. Yavuz, Coagulase positive Staphylococci in milk. 3rd International VetIstanbul Group Congress, 110, 17-20 May 2016, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

C. Yavuz, H. Sivas, M. Bilgin, T. Yıldırım, Klinik örneklerden izole edilen seftazidim dirençli Pseudomonas aeruginosa suşlarının antibiyotik duyarlılık oranları. Klimik 30. Yıl Kurultayı, PS-27,151, 9-12 Mart 2016, Belek/Antalya.

İ. Türkel, T. Yıldırım, B. Yazgan, M. Bilgin, E. Başbulut, GSBL pozitif Klebsiella pneumoniae izolatlarında acrA ve KdeA efluks pompa genlerinin real time PCR ile belirlenmesi. 18. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 18-19 Aralık 2015, Konya.

C. Yavuz, T. Yıldırım, G. Gündoğdu, B. Sırıken, Kıyma kökenli Enterobacteriaceae izolatlarında antibiyotik direnci ve integron varlığı. 9. Gıda Mühendisliği Kongresi, 6, 12-14 Kasım 2015, İzmir-Selçuk.

B. Sırıken, H. Türk, T. Yıldırım, B. Durupınar, İ. Erol, Prevalence and characterization of Salmonella isolated from chicken meat in Turkey. 32nd World Veterinary Congress, 40, 13-17 September 2015, İstanbul.

G. Gündoğdu, T. Yıldırım, Çiğ süt örneklerinden izole edilen laktik asit bakterilerinin fenotipik karakterizasyonu ve antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi. 22. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi, Ankara Üniversitesi, 10 – 14 Ağustos 2015, Ankara.

H. Özkul, T. Yıldırım, Amasya'da tüketime sunulan çiğ sütlerden Lactococcus lactis ve Leuconostoc spp. izolasyonu ile antimikrobiyal aktivitenin ve bakteriyosin özelliğinin belirlenmesi. 22. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi, Ankara Üniversitesi, 10 – 14 Ağustos 2015, Ankara.

K. Bilgin, A. Birinci, T. Yıldırım, Sistemik Kandidemi etkeni Candida albicans suşlarının moleküler yöntemlerle tiplendirilmesi ve SAP4 geni varlığının araştırılması. XXXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, PS-290, 330, 12-16 Kasım 2014, Antalya.

T. Yıldırım, O.E. Bilici, S. Çıtak, Z. Kal, Peynir ve çiğ süt örneklerinden koagülaz negatif Stafilokokların belirlenmesi. 21. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi, 85, 1-5 Eylül 2014, Trabzon.

C. Yavuz, M. Demir, T. Cengiz, T. Yıldırım, Amasya ilinde tüketime sunulan kıyma örneklerinden izole edilen Koliform bakterilerinin antibiyotik direnç profillerinin belirlenmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, M-P2-27, 1494, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir.

C. Yavuz, T. Yıldırım, B. Sırıken, T. Saat, Kıyma örneklerinden izole edilen Koliform grubu bakterilerin antibiyotik direnci ve integraz gen varlığının saptanması. 8. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, PP-039, 104, 04-07 Haziran 2014, Ankara.

G. Yenilmez Çiftçi, E. Şenkuytu, S.E. İncir, E. Tanrıverdi Eçik, M. Durmuş, T. Yıldırım, E. Ergene, A. Kılıç, Floreniliden köprülü siklofosfazen bileşiklerinin naftol ile reaksiyonları: Floresans özelliklerinin ve biyolojik aktivitelerinin incelenmesi. 26. Ulusal Kimya Kongresi, IP-TR-044, 136, 1-6 Ekim, 2012, Muğla.

E. Şenkuytu, G. Yenilmez Çiftçi, S.E. İncir, T. Yıldırım, A. Kılıç, Floreniliden köprülü aminosiklotrifosfazen bileşiklerinin sentezi, karakterizasyonu ve biyolojik aktivite özelliklerinin incelenmesi. 26. Ulusal Kimya Kongresi, IP-EN-033, 114, 1-6 Ekim, 2012, Muğla.

A.K. Güney, T. Yıldırım, B. Durupınar, Metisilin dirençli Stafilokoklarda sınıf 1 integron varlığının araştırılması ve antibakteriyel direnç ile ilişkisinin belirlenmesi. 7. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, PP-024, 237, 5-8 Haziran, 2012, Ankara.

T. Yıldırım, B. Sırıken, A. K. Güney, İ. Erol, B. Durupınar, Orta Karadeniz Bölgesi’nde tüketilen hayvansal gıdalardan elde edilen Staphylococcus aureus suşlarının fenotipik ve genotipik karakterizasyonu. I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, PP-148, 12-16 Kasım, 2011, Antalya.

A. Akar, T. Yıldırım, E. Sunan, K. Bilgin, C. Yavuz, L. Tomak, 1.8 GHZ radyo frekans radyasyonun Vero ve Hep2 hücrelerine etkileri. 23. Ulusal Biyofizik Kongresi, Trakya Üniversitesi, P-56, 71, 13-16 Eylül, 2011, Edirne.

E. Şenkuytu, G. Yenilmez Çiftçi, A. Kılıç, T. Yıldırım, K. Bilgin, 2,2-Bis(Anilino)-4,4,6,6-tetraklorosiklotrifosfazen bileşiğinin spermin ile reaksiyonları ve biyolojik aktivite çalışmaları. II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Fırat Üniversitesi, P65, 95, 16-19 Mayıs, 2009, Elazığ.

M. Ünlü Söğüt, A. Birinci, T. Yıldırım, B. Durupınar, Seftazidim dirençli Pseudomonas aeruginosa izolatlarında PER-1 ve OXA-10 benzeri beta-laktamazların moleküler yöntemlerle belirlenmesi. XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 674-675, 21-25 Ekim, 2008, Bodrum.

Ö. Büyüktanır, T. Yıldırım, O. Genç, C. Yakıcıer, N. Yurdusev, Rekombinant DNA Teknolojisi ile üretilen Mycoplasma gallisepticum PvpA adezini ve fraksiyonlarının immunoreaktifliklerinin tanımlanması. VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 36, 07-09 Ekim, 2008, Van.

Ö. Büyüktanır, T. Yıldırım, C. Yakıcıer, O. Genç, N. Yurdusev, Kanatlılarda Mycoplasma gallisepticum enfeksiyonları taramalarında kullanıma yönelik rekombinant PvpA tanı antijenleri üretimi ve enzimatik hızlı tarama test modeli (ERIFA) geliştirilmesi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, 113-114, 23-27 Haziran, 2008, Trabzon.

O. Genç, Ö. Büyüktanır, T. Yıldırım, G. Terzi, A. Fındık, N. Yurdusev, Sığırlarda anti-Brucella antikorlarının tespiti için kalitatif ve kantitatif test prototipleri. VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 34-35, 26-28 Eylül, 2006, Side/Antalya.

Ö. Büyüktanır, T. Yıldırım, C. Yakıcıer, A. Fındık, O. Genç, N. Yurdusev, İmmünodiyagnostik kullanım amaçlı Mycoplasma gallisepticum rekombinant PvpA proteini üretimi ve karakterizasyonu. VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 84-85, 26-28 Eylül, 2006, Side/Antalya.

F. Şentürk Akfırat, T. Yıldırım, A. Başalp, İ.Y. Sezen, Alfa-fetoproteine karşı monoklonal antikor üretim çalışmaları. VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 27, 14-16 Eylül, 2004, Elazığ.

T. Yıldırım, F. Yücel, İ.Y. Sezen, A. Başalp, Hepatit B virüsüne karşı aşı geliştirme çalışmalarında anti-idiyotipik antikorlar. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Çukurova Üniversitesi, 43, 21-24 Haziran, 2004, Adana.

T. Yıldırım, A. Tanrıseven, Ş. Özkaya, Bursa ve Sakarya yöreleri kırmızı biberlerinde aflatoksin çalışması. XI. Ulusal Kimya Kongresi, 100. Yıl Üniversitesi, 233, 16-20 Haziran, 1997, Van.

B. Sırıken, T. Yıldırım, I. Erol, B. Durupınar, A. Çiftçi, E.E. Onuk, Detection, genotyping and characterization for methicilline resistance, PVL gene, biofilm formation of coagulase positive Staphylococci isolated from salted anchovy. The 3rd Global Fisheries and Aquaculture Research Conference, Egypt, Proceeding for Middle East & North Africa Journal of Animal Science, Issue No. 12962, Vol.No.2, pp.144-158. Foreign Agricultural Relations (FAR), 29th November-1st December, 2010, Egypt.

M. Bilgin, T. Yıldırım, M. Hökelek, In vitro effects of ivermectin and sulphadiazine on Toxoplasma gondii. 20th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 16(2): S625, 10-13 April, 2010, Vienna, Austria.

E. Şenkuytu, E. Tanrıverdi Eçik, A. Kılıç, T. Yıldırım, K. Bilgin, H. Dal, T. Hökelek, G. Yenilmez Çiftçi, The new dispiroansa cyclotriphosphazenes and biological activity studies. 12th JCF-Frühjahrssymposium, P-86:148, 17-20 March, 2010, Göttingen.

A. Çiftçi, E.E. Onuk, A. Fındık, T. Yıldırım, M. Ünlü Söğüt, Molecular typing of Staphylococcus aureus strains from ovine mastitis by pulsed-field gel electrophoresis and polymerase chain reaction. 34th FEBS Congress, 276(1):99, 4-9 July, 2009, Prague, Czech Republic.

E. Derebay, F. Şentürk Akfırat, T. Yıldırım, İ.Y. Sezen, Cell secreting anti-CEA antibody molecules: 8B6 and 8E1. 31st FEBS Congress, 273(1): 304, 24-29 June, 2006, Istanbul, Turkey.

T. Yıldırım, M. Akkor, F. Yücel, A. Başalp, Effect of purification conditions on the specificity of anti-idiotypic antibodies. 4th Balkan Congress of Immunology, BAIS, 9(2):136, 5-8 September, 2004, Istanbul, Turkey.

Diğer Yayınlar

Yurdusev, N., Büyüktanır, Ö., Yakıcıer, C., Yıldırım, T. Mycoplasma gallisepticum enfeksiyonları immünodiyagnostik reaktif ve araçları. Başvuru Yayın No: TR 2006-03810 A2.

Sezen, İ.Y., Yıldırım, T., Şentürk Akfırat, F., Gül Şeker, M., Derebay, E. Hibridoma teknolojisi, monoklonal antikorların üretimi. Gümüşel F., Sezen İ.Y., Akçin A. (eds.)., Biyoteknoloji ve Endüstriyel Uygulama Alanları, Lisansüstü Eğitim Semineri, GYTE Basımevi, Gebze, 17-28 Eylül, 2002.

Düzenleme Tarihi: 01/01/2019