Amasya Üniversitesi Rehber

Ad Soyad : Metin HAKVERDİOĞLU
Fakülte : FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Personel türü : Akademik
Bölüm : TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Ünvanı : YRD.DOÇ.DR
E-Posta : metin.hakverdioglu@amasya.edu.tr
Dahili : 4683
Oda No :

 YRD. DOÇ. DR. METİN HAKVERDİOĞLU

 

KİŞİSEL BİLGİLER

Medeni Durum:       Evli

Milliyet           :      T.C.

Doğum Tarihi  :      20/ 03 /1969

Doğum Yeri     :      Amasya/ Göynücek

Anne-Baba      :      Fatma/ Turan

E-Mail             :      hakverdioglu@hotmail.com / metin.hakverdioglu@amasya.edu.tr 

Yabancı Dil     :       İngilizce / YDS:62.50

İletişim          :       AmasyaÜniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü/ Amasya

                             Cep: 0530 306 35 53  hakverdioglu@hotmail.com

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM

İlkokul Eğitimi

1975-1983  Tuzsuz Köyü İlkokulu / Gediksaray Ortaokulu  Göynücek/ AMASYA

Ortaokul-Lise Eğitimi

1983-1986  Amasya Lisesi   AMASYA

Lisans Eğitimi                                        

1986-1990  M.Ü.Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü    İSTANBUL

Yüksek Lisans Eğitimi

1995-1998  Ahmet Yesevi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  ANKARA    

Doktora Eğitimi

2000- 2007   S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü   KONYA

           

 YAYINLAR

Ulusal Makaleler

      1.  Hakverdioğlu, M. (2008) .Lâle Devri ve Lâle İsimleri, Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature   and History of Turkish or Turkic ,Volume 3/4 Summer.

 

      2. Hakverdioğlu, M. (2008). Fâiz Efendi ve Şâkir Bey Mecmuası, Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 25, Sayfa 131 -144.

 

       3. Hakverdioğlu, M. (2008). Lâle Devri Kaside Şâirleri ve Divanlara Girmemiş Dört Kaside Örneği, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 26, Sayfa 247 -266.

 

      4.  Hakverdioğlu, M. (2009). Thomas Stearns Eliot ve Divan Şâirinin Ortak Dünyası, Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter.

 

      5. Hakverdioğlu, M. (2009). Mihrî Hâtun’un Nicâtî Bey’in Şiirlerine Nazireleri, Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 4/2 Winter.

 

        6. Hakverdioğlu, M. (2009). Orijinal Bir Durûb-ı Emsâl-i Osmânî Örneği ve Meâlî’nin Atasözleri Kasidesi, Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 4/2 Winter.

 

        7. Hakverdioğlu, M. (2012). Fuzulî'de Aşk ve Aşık Kavramı, The Journal of Academic Social Science Studies

International Journal of Social Science, Volume 5 Issue 1, p. 131-155, Summer.


       8. Hakverdioğlu, M. (2013). Nigârî'nin Fuzûlî'ye NazireleriTurkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/9 Summer, 2013, s. 1658-1686.

       

       9. Hakverdioğlu, M.; Abdullah Çelik, (2013). Divan Edebiyatında İki Yer Demir Gök Bakır Şiiri, Amasya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, s. 47-67

 

 

     

Uluslararası Sempozyum

 Mir Hamza Nigari'nin Fuzuli'ye Nazireleri 

Amasya Üniversitesi, Uluslararası Karabağ'dan Amasya'ya Gönül Köprüsü/ Mir Hamza Nigari Sempozyumu / Amasya, 2012, s. 191-235. 

 

Uluslararası SempozyumEbced; Sayıların Dili

VIII. uluslararası Türkoloji Kongresi/ İstanbul, 2013, s.  (Basım Aşamasında)

Uluslararası Sempozyum Halvetî Bir Şaire: Mihri Hatun  Uluslararası Seyyid Yayya Şrvanî Ve Halvetîlik Sempozyumu/ Eskişehir, 2013, s. (Basım Aşamasında)

Ulusal SempozyumReisül-Hattatin Rasim Efendi ve Nevşehirli Damad İbrahim Paşaya Sunulan Bir Kasidesi   Osmanlıdan Günümüze Kuran ve Hüsn-i hat Sempozyumu / Amasya, 2013. s. (Basım Aşamasında)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

      1. Hakverdioğlu, M. (1996). Nasreddin Hoca Hakkında Bir İnceleme, Bilig (Bilim ve Kültür Dergisi), 2, 89/94.

       

      2. Hakverdioğlu, M. (2010).  Çorumî-zâde Derviş Hasîb Bey’in Bir Kasidesi, Çorum Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi/1, 61-69.

 

TEZLER

     1. Hakverdioğlu, M. (1998). Mihrî Hâtun Divanı (İnceleme- Metin)  Yüksek Lisans Tezi, Ahmet Yesevi Kazak-Türk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Prof. Dr. Mustafa İsen,  ANKARA

 

     2. Hakverdioğlu, M. (2007). Edebiyatımızda Lâle Devri ve Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’ya Sunulan Kasideler, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Prof. Dr. Ahmet Sevgi, KONYA

 

İDARİ GÖREVLER

 

Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı

 

 

BASILMIŞ KİTAPLAR

 

HAKVERDİOĞLU, Metin: Nevşehirli Damat İbrahim Paşa İçin Yazılan Lale Devri Kasideleri, Sage Yayınları, Ankara 2012. 

 

CV:

Dr. Metin HAKVERDİOĞLU

1969 yılında Amasya’nın Göynücek ilçesi, Tuzsuz köyünde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Amasya’da  tamamladı. 1986′da başladığı  Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümündeki lisans eğitimini 1990 yılında  tamamladı.
Hatay, Sinop ve Amasya’da çeşitli liselerde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yaptı. 1995 yılında  Ahmet Yesevi Kazak-Türk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve  Edebiyatı Yüksek Lisans programını kazandı. Danışmanlığını Prof. Dr. Mustafa İSEN’in yaptığı Yüksek Lisans programından 24.07.1998’de tamamladığı “Mihrî Hatun Divanı (İnceleme- Metin)” adlı teziyle mezun oldu.

Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Prof. Dr. Ahmet SEVGİ danışmalığında başladığı “Lâle Devri ve Damat İbrahim Paşa’ya Sunulan Kasideler (İnceleme-Metin)” konulu tezini tamamlayarak 06.07.2007 tarihinde doktor unvanını aldı.
Halen Amasya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesinde, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Yazarın Divan Edebiyatı, Lale Devri ve Osmanlı Kültürü üzerine muhtelif dergilerde yayımlanmış bilimsel makaleleri bulunmaktadır.

Yayımlanmış Kitabı:

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa İçin Yazılan Lale Devri Kasideleri, Sage Yayınları, Ankara 2012, 856 s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon : 0 (358) 260 00 60    Faks : 0 (358) 218 01 04