Akademik Personel


Ad Soyad : Gönül Türkan Demir
Fakülte : Eğitim Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : İlköğretim
Ünvanı : Arş. Gör.
E-Posta : gonul_2818@hotmail.com
Dahili :
Oda No :

Öğrenim Durumu:

  

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Sosyal Bilgiler   Öğretmenliği

Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi

1999 - 2003

Yüksek Lisans

Tarih

Karatekin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih A.B.D.

2009 - 2012

Doktora

   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Dumlupınar Üniversitesi,Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi A.B.D.

   2012 - 2016

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Mustafa Abdülhalik Renda (1881 - 1957) Yrd. Doç. Dr. Yüksel ÖZGEN

 DOKTORA TEZİ

Atatürk Dönemi (1923 - 1938) Eğitim Dergilerinde Sosyal Bilimler Konularının İncelenmesi Doç. Dr. İsmail ÇİFTCİOĞLU

A -  ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

A1. DEMİR, Gönül Türkan;  Çankırı Araştırmaları Merkezi Arşivinde Bulunan Çankırı Gazetesine Göre 1926 – 1928 Yılları Arasında Çankırı’nın Sosyal Durumunun Değerlendirilmesi, Çankırı Araştırmaları Dergisi Sayı 5-6, 2010

A2. DEMİR, Gönül Türkan; Tarihsel Süreçte Vilayet Meclis-i Umumileri Ve Çankırı Örneği Üzerine Bir Değerlendirme, Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Sayı 4, 2014, s, 59 - 86

A3. DEMİR, Gönül Türkan; Okul ve Öğretmen Dergisinde Yayınlanan Aile Bilgisi Dersiyle İlgili Makalelerin İncelenmesi, Turkish History Education Journal, Cilt 5, Sayı 2, 2016, s, 574 - 599

B -  ULUSAL ve ULUSLARARASI  BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN, BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN YAYINLAR :

B1. DEMİR, Gönül Türkan;  Mustafa Abdülhalik RENDA (1881 - 1957), Milli Mücadele ve İstiklal Yolu Sempozyumu 21-23 Ekim 2010, Çankırı (Proceeding)

B2. DEMİR, Gönül Türkan; "Okul Ve Öğretmen Dergisinde Yayınlanan Aile Bilgisi Dersiyle İlgili Makalelerin İncelenmesi" IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu 1-3 Eylül 2016, Muğla 

C -  YAZILAN ULUSAL ve ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER

C1. ÖZGEN, Yüksel; DEMİR, Gönül Türkan; RENDA Mustafa Abdülhalik (1881-1957) Konya valisi, bürakrat, siyasetçi, Konya Ansiklopedisi, Cilt 7, s, 220 - 222 Konya, 2014

C2. DEMİR, Gönül Türkan; Mustafa Abdülhalik RENDA (1881-1957) Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM), Ankara, 2015 

 D - YAYINLANMA AŞAMASINDA OLAN ULUSAL VEYA ULUSLARARASI MAKALELER

D1. DEMİR, Gönül Türkan, 1918 - 1938 Yılları Arasında Yayınlanan Eğitim Dergilerindeki Karşılaştırmalı Eğitim Makalelerinin Analizi, Cumhuriyet International Journal of Education (Basım Aşamasında)

D2. DEMİR, Gönül Türkan, Resimli Mecmua Dergisinde Yayınlanan Hikâyelerde “VATANSEVERLİK, BAĞIMSIZLIK, ÖZGÜRLÜK” Değerlerinin İncelenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi (Hakem İncelemesinde)

D3. BİÇER, Baykal; DEMİR, Gönül Türkan, Hilmi Ziya ÜLKEN'in Mülkiye Mektebi Mecmuasında Yayınlanan (1931-1935) Yazıları Üzerine Bir İnceleme Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Hakem İncelemesinde)

 E - YAYINLANMA AŞAMASINDA OLAN ULUSAL VE ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER

E1. DEMİR, Gönül Türkan; Atatürk Dönemi (1923 - 1938) Eğitim Dergilerinde Sosyal Bilimler Konularının İncelenmesi, Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) Hakem İncelemesinde

 

 F - DİĞER FAALİYETLER

F1. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS), 2013, Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi KÜTAHYA (Düzenleme Kurulu Üyesi)

F2. TEMUR T, KILINÇ E, BARAN T, KAYA M, DEMİR G.T., TURGUT S. (2014). Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu.

F3. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES), 2015, Abant İzzet Baysal Üniversitesi BOLU (Dinleyici)