Akademik Personel


Ad Soyad : Gönül Türkan Demir
Fakülte : Eğitim Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : İlköğretim
Ünvanı : Arş. Gör.
E-Posta : gonul_2818@hotmail.com
Dahili :
Oda No :

Öğrenim Durumu:

  

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Sosyal Bilgiler   Öğretmenliği

Gazi Üniversitesi

1999 - 2003

Yüksek Lisans

Tarih

Karatekin Üniversitesi

2009 - 2012

Doktora

   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Dumlupınar Üniversitesi    2012 - 2016

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ

 Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Mustafa Abdülhalik Renda (1881 - 1957) Yrd. Doç. Dr. Yüksel ÖZGEN

 DOKTORA TEZİ

Atatürk Dönemi (1923 - 1938) Eğitim Dergilerinde Sosyal Bilimler Konularının İncelenmesi Doç. Dr. İsmail ÇİFTCİOĞLU

A -  ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

DEMİR, Gönül Türkan;  Çankırı Araştırmaları Merkezi Arşivinde Bulunan Çankırı Gazetesine Göre 1926 – 1928 Yılları Arasında Çankırı’nın Sosyal Durumunun Değerlendirilmesi, Çankırı Araştırmaları Dergisi Sayı 5-6, 2010

DEMİR, Gönül Türkan; Tarihsel Süreçte Vilayet Meclis-i Umumileri Ve Çankırı Örneği Üzerine Bir Değerlendirme, Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Sayı 4, 2014

 

B -  ULUSAL ve ULUSLARARASI  BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN, BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN YAYINLAR :

DEMİR, Gönül Türkan;  Mustafa Abdülhalik RENDA (1881 - 1957), Milli Mücadele ve İstiklal Yolu Sempozyumu 21-23 Ekim 2010, Çankırı (Proceeding)

 

 

C -  YAZILAN ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER

DEMİR, Gönül Türkan; Mustafa Abdülhalik RENDA (1881-1957) Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) (Ankara 2015)

ÖZGEN, Yüksel - DEMİR, Gönül Türkan; RENDA Mustafa Abdülhalik (1881-1957) Konya valisi, bürakrat, siyasetçi Konya Ansiklopedisi, Cilt 7, s, 220 - 222 Konya 2014

 

 

 

 D - YAYINLANMA AŞAMASINDA OLAN ULUSAL VEYA ULUSLARARASI MAKALELER

  

 E - DİĞER FAALİYETLER

Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS), 2013, Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi KÜTAHYA (Düzenleme Kurulu Üyesi)

 TEMUR T, KILINÇ E, BARAN T, KAYA M, DEMİR G.T., TURGUT S. (2014). Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu.

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES), 2015, Abant İzzet Baysal Üniversitesi BOLU (Dinleyici)