Akademik Personel


Ad Soyad : Gönül Türkan Demir
Fakülte : Eğitim Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : İlköğretim
Ünvanı : Arş. Gör.
E-Posta : gonul_2818@hotmail.com
Dahili :
Oda No :

Öğrenim Durumu:

  

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Sosyal Bilgiler   Öğretmenliği

Gazi Üniversitesi

1999 - 2003

Yüksek Lisans

Tarih

Karatekin Üniversitesi

2009 - 2012

Doktora

   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Dumlupınar Üniversitesi    2012 -

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ

 

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Mustafa Abdülhalik Renda (1881 - 1957) Yrd. Doç. Dr. Yüksel ÖZGEN

 

A -  ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

 

DEMİR, Gönül Türkan;  Çankırı Araştırmaları Merkezi Arşivinde Bulunan Çankırı Gazetesine Göre 1926 – 1928 Yılları Arasında Çankırı’nın Sosyal Durumunun Değerlendirilmesi, Çankırı Araştırmaları Dergisi Sayı 5-6, 2010

 

 

B -  ULUSAL ve ULUSLARARASI  BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN, BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN YAYINLAR :

 

DEMİR, Gönül Türkan;  Mustafa Abdülhalik RENDA (1881 - 1957), Milli Mücadele ve İstiklal Yolu Sempozyumu 21-23 Ekim 2010, Çankırı (Proceeding)

 

 

C -  YAYINLANMA AŞAMASINDA OLAN ULUSAL MAKALELER

 

DEMİR, Gönül Türkan; Tarihsel Süreçte Vilayet Meclis-i Umumileri Ve Çankırı Örneği Üzerine Bir Değerlendirme,  Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (Basım Aşamasında)

 

 D - YAZILAN ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER

  

DEMİR, Gönül Türkan; Mustafa Abdülhalik RENDA Bir Devlet Yıkılırken Bir Devlet Kurulurken  (1881 - 1957) Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) (Matbaada)