Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği


"Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği" Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu yeni yönetmeliğe göre belirtilen takvim içerisinde müracaatların yapılması önem arz etmektedir.

Not: Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği çerçevesinde 2016 yılına yönelik olarak yapılacak değerlendirmeler sonucunda; teşvik almaya hak kazanan öğretim elemanlarımızın "Ağırlıklı Ortalama Teşvik Puanı" hesaplanacak ve ortalamanın üzerinde kalan öğretim elemanlarımız, 2017 yılı içerisinde alanlarında Uluslararası Hakemli bir Kongre-Sempozyuma sözlü bildiri ile katılmaları durumunda ilgili birimlerince destekleneceklerdir.

Destek miktarı ve ödeme şartları için Üniversitemiz "Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Usul ve Esasları"geçerlidir.


Yeni Yönetmelik İçin Tıklayınız
Akademik Teşvik Başvuru Takvimi için Tıklayınız