Akademik Personelin Dikkatine!

  • Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulumuza yapılan Retrospektif ve Prospektif çalışmalarda skala ve ölçeklerin başvuru yaptığınız dosyaya eklenmesi gerekmektedir.
  • Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulumuza teslim edilen başvuru dosyasının bütün sayfalarının tek yüzde çıkartılması arkalı önlü olmaması gerekmektedir. Ayrıca başvuru dosyasını Ebys üzerinden yüklerken taranan bütün evrakların okunabilir olması gerekmektedir.